Terug naar Educatiehoek

Nationaliteit en studiekeuze in het wo
drs. W. Jansen Heijtmajer
BRON: CBS, Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken, 1994-II

Studenten uit andere landen hebben een andere voorkeur wat betreft hun studiekeuze voor het wo dan Nederlanders. Dit blijkt uit de opgegeven studiekeuzen van aanmelders voor het wetenschappelijk onderwijs voor het studiejaar 1993/'94.
Studenten uit Noord-Afrika, Turkije, IndonesiŽ en de rest van AziŽ kiezen bijna twee keer zoveel voor Techniek als Nederlandse studenten.
Taal en cultuur wordt wat vaker door Noord- en Zuid-Amerikanen en Europeanen gekozen. Surinamers kiezen vrij vaak voor een Rechtenstudie en relatief vaak voor Economie. Ook Antilianen en IndonesiŽrs kiezen vaker voor Economie dan anderen. Studenten uit Midden-Afrika kiezen relatief vaak voor Gezondheidsstudies.
Er zijn ook studiegebieden die door studenten uit een aantal landen duidelijk minder gekozen worden dan door Nederlanders, bijvoorbeeld Gedrag en maatschappij. Vooral mensen uit AziŽ en Noord-Afrika kiezen hier minder vaak voor. Ook Oost-Europeanen kiezen weinig voor Gedrag en maatschappij. Dat geldt eveneens voor Economie.
Antillianen, Surinamers en Turken kiezen minder vaak voor Taal en cultuur.


Tabel 1
Gekozen studiegebieden in 1993/'94 per herkomstgebied

Totaal
(abs.)
Rech
ten
Taal en
cultuur
Natuur Tech
niek
Gezond
heid
Econo
mie
Gedrag
en mij.
Land
bouw
aantallen % % % % % % % %
Totaal 45711 15 16 7 12 12 14 23 2
Nederland 40537 15 16 6 12 12 13 23 2
Noord-Europa 1113 14 22 7 13 13 12 18 1
Oost-Europa 202 14 26 7 14 53 8 15 0
Zuid-Europa 1) 247 16 28 5 9 8 15 20 0
Turkije 337 17 9 5 22 17 14 16 1
Noord-Amerika 155 12 24 8 10 15 10 22 0
Zuid-Amerika 1) 168 13 24 10 11 11 11 18 1
Antillen 361 17 10 8 7 14 18 26 0
Suriname 818 23 7 9 9 12 17 22 1
Noord-Afrika 336 14 15 12 24 8 12 14 1
Midden-Afrika 196 11 11 8 13 20 11 21 3
Z.Afrika + Australie 117 13 18 3 15 13 14 23 1
Israel 37 16 19 3 11 11 14 24 3
Azie 1) 641 12 18 7 18 16 16 12 1
Indonesie 175 14 19 5 20 7 19 14 1
Onbekend 308 14 13 5 9 13 18 27 1
1) Exclusief de met name genoemde landen.