Terug


Het beoordelen van de Powerpoint-presentaties vindt plaats op basis van enkele criteria. Het gaat globaal om in ieder geval de volgende:

Uitgegaan wordt van minimaal vijf dia's / gebruik van ontwerp OF opvulkleuren OF achtergrondkleuren / minimaal een plaatje of grafiek (extra punten voor eigen plaatjes) / Tijd tussen dia's is ingesteld (aantal seconden is opgegeven) / Spellingscontrole is uitgevoerd OF de teksten bevatten geen "stomme" taalfouten / Volgorde van de dia's is logisch en duidelijk / De "boodschap" en dus "waar het over gaat" is direct te snappen en is voor iedereen duidelijk.