Terug

Als je het vorige verhaal over Paint hebt gelezen of als je Paint al beheerst, dan kun je onderstaande opdracht gaan maken
Nota Bene : Enkele opmerkingen vooraf: Ga er bij ALLE opdrachten vanuit - dus ook bij de BaVo-toets - dat je tenminste drie onderdelen moet beheersen. Ten eerste "kopieren": er wordt vaak gekozen voor een tekening, die uit onderdelen bestaat, die hetzelfde zijn. De bedoeling is meestal dat je EEN onderdeel maakt en het daarna kopieert. In de volgende stap moet je de kopie - bijvoorbeeld op z'n kop - naast het origineel plaatsen. Ten tweede: "draaien, spiegelen of uitrekken etc".: Verwacht wordt, dat je weet hoe je je eigen tekening of een deel ervan kunt draaien, spiegelen, vergroten, e.d.. Ten derde: in- en uitzoomen. Omdat we kleine plaatjes gaan maken, die o.a. in je website SNEL kunnen worden geladen, is het handig om gebruik te maken van "inzoomen". Je tekening is klein, maar omdat je hem "uitvergroot" tijdens het maken, kun je de kleinste details perfect krijgen.

OPDRACHT: maak met behulp van Paint de onderstaande tekeningen na. Die voor PTT Post (115 x 37 - in pixels) en voor Netwerk 2000 (161 x 47 - in pixels) werden ooit gemaakt met Paint - dus dat moet wel lukken. Probeer daarom eerst die twee.