Terug

Worstelen met modern leiderschap
door Suzanne Weusten. BRON: Next! februari 2000

Vroeger was het makkelijk. Wie leiding gaf aan een team, een afdeling of een onderneming, had vanzelfsprekend kennis, verantwoordelijkheid en macht. Als de directeur besloot om rechtsaf te gaan, dan ging het hele bedrijf rechtsaf. En mocht hij halverwege van mening veranderen, dan keek niemand daar raar van op. Hij was de directeur, dus hij moest beslissen.

Maar vroeger is niet meer. Nu de industriële economie plaats maakt voor de kenniseconomie, is de rol van de manager ingrijpend aan het veranderen. De moderne manager moet luisteren in plaats van commanderen, vertrouwen geven in plaats van controleren, en delegeren in plaats van centraliseren.

"Ik heb geen gemakkelijke baan", zegt een van de geïnterviewde managers verderop in dit artikel, en dat is een zwakke uitdrukking voor de paradoxale positie waarin hij en zijn lotgenoten zich bevinden. Aan de ene kant moet hij op gelijke voet staan met zijn medewerkers, moet hij de primus interpares zijn; anderzijds moet hij op het juiste moment daadkrachtig zijn en ook impopulaire beslissingen kunnen nemen. Ga er maar aan staan!

De managers die in dit artikel aan het woord komen, hebben er alle drie voor gekozen hun leiderschap op een moderne manier in te vullen. Alle drie hebben ze een reorganisatie doorgevoerd en worden ze geconfronteerd met de resten van een hiërarchische bedrijfscultuur.

De overeenkomsten tussen hen liggen vooral in de houding van hun medewerkers, want ook al willen ze het zelf zo graag anders doen, dan nog dwingen hun medewerkers hen in hun oude rol. "Jij bent de baas, jij moet beslissen." Wie op een andere manier leiding wil geven, verantwoordelijkheden wil delegeren en medewerkers tot hun recht wil laten komen, zal vooral zelf moeten uitzoeken wat de beste manier is, en wat het beste bij hem of haar past. Want modern management kent vele gezichten en heeft vooral te maken met de persoonlijkheid van de leider.


Terug