Terug

Henry Mintzberg over gedrag gebaseerd op belangrijke (korf)ervaringen en strategisch management

UIT: NRC Handelsblad van 4 maart 2000. Strategievormer als pottenbakker door Ferry Versteeg.

Henry Mintzberg geldt volgens gangbare typeringen als toonaangevend expert op het terrein van strategisch management en strategieplanning. "Ik geloof niet in afzonderlijk strategisch management. Want je kunt strategie nu eenmaal niet scheiden van het algemene management en de rest van de organisatie. Ook wordt vaak aangenomen dat strategisch management en strategische planning hetzelfde zijn. Dat is nonsens. Door formeel strategisch te gaan plannen, krijg je nog geen strategie. Omdat strategie een creatief proces van synthese is. Planning is een niet-creatief proces van analyse. Planning is het afbreken van een zaak in samenstellende onderdelen. Bij strategie gaat het er om die delen weer te combineren tot een beter geheel. Je plant dus niet om een strategie te krijgen".

"We laten onze kinderen tekenen, schilderen en boetseren tot ze zes jaar zijn. Dan moeten ze opeens leren lezen, schrijven, rekenen. Plotseling neemt de rationele, analytische linkerzijde van onze hersenen het over van de creatieve, intuïtieve rechterzijde, die gaandeweg wordt verwaarloosd. Stel je stopt een zelfde aantal bijen en vliegen in een fles. Die leg je horizontaal neer met de bodem naar het licht. De bijen denken slim te zijn. Zij weten vanuit hun korfervaring dat de uitweg daar is waar het licht vandaan komt. Dus zwermen ze naar de lichte bodem van de fles en blijven het daar proberen. De niet-voorgeprogrammeerde, domme vliegen weten daar niets van en doen maar wat. Binnen vijf minuten zijn alle vliegen uit de fles gevlogen terwijl de bijen er zullen sterven van uitputting of honger. Het probleem is dat we teveel bijen hebben die strategie vormen en niet genoeg vliegen."


Terug