Terug

Het vertalen van Nederlandse literaire teksten: uittreksels, samenvattingen, e.d..
Ga straks - als de opdracht duidelijk is - terug naar de "Huiswerk-site" en klik linksboven op "Vakkenhoek: alle andere vakken". Kies op de site "Vakkenhoek" voor het vak "Nederlands". De twee bestanden die je nodig hebt, staan op die site. Het gaat om:
Het Rookoffer - geschreven door Tessa de Loo
Serenade - geschreven door Leon de Winter
Onthoudt waar je de site "Nederlands" - maar ook de site "Engels" - kunt vinden: In de toetsen, die je krijgt wordt daarvan uitgegaan !

Opdracht
Vertaal de volledige tekst over het boek van Tessa de Loo en die over het boek van Leon de Winter in het Frans en in het Duits. Zet die vertalingen in vier Word-bestanden, die je b.v. TessaFrans, TessaDuits, LeonFrans en LeonDuits noemt (of wat je maar wilt).
Gebruik overal het lettertype Tahoma en zorg voor uitlijning (= een rechte kantlijn aan de rechterkant EN aan de linkerkant). Zet bovenaan - boven de vertaling dus - een eigen tekst, waarin staat wat je hebt gedaan en over welke tekst en welke opdracht het gaat. Die tekst maak je in het Nederlands met lettertype Arial - Cursief. Om die tekst heen moet een rand komen. Controleer de vertaling op fouten: haal eerst de fouten eruit, die je zelf hebt ontdekt en doe de rest met de Spellingscontrole in de desbetreffende taal.

Nota Bene: Dit is in feite een oefening voor een Toets. Houdt er rekening mee, dat je bij elke toets bestanden moet kunnen opslaan op een diskette EN bestanden van een floppy moet kunnen halen OF van het Internet (ga na of je dat voldoende beheerst). ANDERS: oefen dat nog even - VOORDAT je een toets krijgt.