Terug naar Psychologie

Stellingen over onderwijs en het geven van onderwijs
Door de stellingen te ordenen wordt duidelijk welke leerstijl en/of onderwijs-filosofie je zelf hebt (gekozen).
Ordening kan "per stelling" ofwel in groepen van 2, 3 of 4 stellingen. Geef eerst de laagste prioriteit aan stellingen waar je niets in ziet / waar je niets mee kunt. Het gaat daarna vooral om de volgorde van resterende stellingen.


Stellingen over onderwijs

 1. ik vind dat docenten zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen
 2. ik vind dat de leerplicht afgeschaft moet worden
 3. het goed vertelde verhaal is een belangrijk middel om de stof te snappen
 4. ik vind het werken met leerlingen vooral leuk en motiverend
 5. ik vind het belangrijk dat ik zelf het leerproces van leerlingen stuur
 6. ik begrijp niet waar al die vernieuwingen voor nodig zijn
 7. ik vind het leerproces belangrijker dan het leerproduct
 8. ik wil in een opgeruimd lokaal lesgeven
 9. leerlingen moeten leren kritisch te worden
 10. leerlingen moeten zelf voorbeelden kunnen bedenken bij de stof
 11. leerlingen zitten op school om kennis te verwerven
 12. ik vind het belangrijk voor mijn onderwijs dat ik steeds blijf leren
 13. ik verwacht van leerlingen dat ze bij zelfwerkzaamheid rustig werken
 14. ik vind dat genoeg collega's stimulerend gezelschap zijn
 15. ik vind het belangrijk dat leerlingen zelfvertrouwen krijgen
 16. ik vind onderwijsvernieuwing lastig en vervelend
 17. ik geloof niet dat leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren
 18. leerlingen hoeven bij mij in de les niet steeds te werken
 19. ik vind samenwerken door leerlingen bij mijn vak belangrijk
 20. leerlingen moeten leren zich vaardigheden eigen te maken
 21. ik voel me door de schoolleiding niet genoeg gemotiveerd
 22. het is belangrijk dat de schoolleiding mij steun geeft
 23. ik wil van mijn collega's veel leren
 24. leerlingen moeten rustig in mijn klas kunnen werken
 25. leerlingen moeten naar mij luisteren
 26. ik wil leerlingen veel en zelf laten werken aan opdrachten
 27. ik wil mijn leerlingen opvoeden om goed met elkaar te leren omgaan
 28. leerlingen moeten de oplossing van een opgave correct kunnen opschrijven
 29. docenten zijn na de opleiding voldoende geschoold om te kunnen functioneren
 30. leerlingen zitten niet op school om mijn onderwijs leuk te vinden
 31. ik vind onderwijsvernieuwing vooral een kans om te verbeteren
 32. ik wil meer vragen stellen dan antwoorden geven
 33. ik wil leerlingen helpen hun examen te halen
 34. leerlingen moeten snappen waarom mijn vak belangrijk is
 35. leerlingen moeten doen wat ik zeg
 36. ik vind dat schoolleiders hier onvoldoende zichtbaar zijn voor docenten
 37. ik wil de leerlingen plezier in mijn vak laten beleven
 38. op school en in de klas word ik genoeg gemotiveerd
 39. als het op school iets minder goed gaat, wil ik me wel extra inzetten
 40. ik wil mijn collega's op school helpen bij het oplossen van hun problemen
 41. ik wil de leerlingen een kritische kijk meegeven op de samenleving
 42. leerlingen moeten inzien waarom ik zo'n mooi vak geef
 43. ik wil vooral leuke lessen geven en mijn leerlingen zo motiveren
 44. ik wil een rol spelen in de missie van de school
 45. ik wil geduldig zijn voor mijn leerlingen
 46. ik vind het belangrijk dat collega's ook bij mij in de les komen
 47. ik vind dat de school echt te veel van mijn tijd in beslag neemt
 48. ik vind mijn vak zeer belangrijk; het moet eigenlijk verplicht zijn
 49. ik wil leerlingen laten nadenken over hun handelen
 50. ik vind dat docenten steeds moeten blijven bijleren w.v. didactiek
 51. ik wil zeker niet dat mijn collega's bij mij in de les komen
 52. van collega's in andere vakken kan ik weinig leren
 53. groepswerk is eigenlijk de meest effectieve lesvorm
 54. ik sta voor de klas omdat ik de leerlingen wat te leren heb
 55. ik heb maar weinig invloed op de motivatie van mijn leerlingen