Return to: Informatiekunde

Maak je eigen toetsenbord "twee-talig" - maak er b.v. een Arabisch toetsenbord van.
Wil je anderstalige teksten (in b.v. Thai, Hebreeuws, Arabisch, Russisch, etc.) schrijven m.b.v. je eigen toetsenbord ?
Ga dan naar Start | Instellingen | Configuratiescherm | Toetsenbord | Taal .. En kies voor "Toevoegen" en daarna voor de Taal: Kies b.v. Arabisch, Thai, etc...

Omdat je in een programma als Word moet kunnen wisselen van taal, moet je dat NU opgeven. Voor het "schakelen" tussen Talen kun je onder meer kiezen voor de toetsen combinatie "Control+Shift". Doe dat en sluit af met "Toepassen" en klik daarna op de OK-knop. Je Toetsenbord is nu "twee-talig" : je kunt in bijvoorbeeld Word alles intypen in het Nederlands, maar tussendoor kun je ook Arabische teksten typen - door te kiezen voor "Control+Shift". Daarna wordt alles wat je typt weergegeven in het Arabisch. Wil je daarna weer terug naar "Normaal Nederlands", dan moet je opnieuw "Control+Shift" gebruiken.

Make your keyboard "multi-lingual"

Change the language on your keyboard into p.e. Hebrew, Thai, Arabic, Russian, etc.. After that you can easily write those characters in programma's like MS Word.

Method: My Computer | Control Panel | Keyboard | Language [ or "regional and language options" ] | Choose the language you want p.e. "Arabic" | Add | Apply. To switch between English and Arabic OR Arabic and English you can choose NOW for "Control+Shift". Do it ! From now on you can use the combination "Control+Shift" in p.e. MS Word every time you want to change the language.


Also try: