Terug naar Psychologie

Kernkwaliteiten bij daniel Ofman
De methodiek om er achter te komen over welke kernkwaliteiten u zelf beschikt, wordt bekend voorondersteld. In het kort: probeer er achter te komen wanneer je "door schiet" - door het aan anderen te vragen. Dat is je "valkuil". Zelf kun je nagaan waar je je aan ergert bij anderen. Dat is dan je "allergie". Met behulp van deze 2 "antwoorden" kun je nu je eigen "kernkwaliteit(en)" ontdekken en er een naam aan geven. Kijk desgewenst eerst op: Daniel Ofman . Hieronder staat een overzicht waarin kernkwaliteiten worden vermeld plus de bijbehorende valkuilen, allergieën en uitdagingen. Het overzicht is dus voor u een hulpmiddel om "het beestje een naam te kunnen geven".


KERNKWALITEIT

VALKUIL

ALLERGIE

UITDAGING

 

 

 

 

service-gericht

grenzeloos

hard en star

grens stellen

consensus-gericht

egocentrisch

dwang

gezagsgetrouw

optimistisch

naief

pessimisme

alert

beheerst

onpersoonlijk

onbereikbaar

empatisch

stabiel

traag

onbezonnen

experimenteel

efficient

statisch

chaotisch

creatief

empathisch

sentimenteel

afstandelijk

beschouwend

betrokken

dwepend

onverschillig

beschouwend

realistisch

cynisch

zweverig

idealistisch

profilerend

arrogant

onzichtbaar

bescheiden

gedisciplineerd

dwang-neurotisch

ongedisciplineerd

los laten

innovatief

zwevend

statisch en star

efficient

kritisch

rebels

ja-knikken

respectvol

flexibel

wispelturig

star

ordenend

daadkrachtig

drammerig

passief

geduldig

geduldig

passief

drammerig

daadkrachtig

beschouwend

afstandelijk

sentimenteel

empatisch

zelfverzekerd

arrogant

middelmatig

bescheiden

bescheiden

onzichtbaar

arrogant

profilerend

autonoom

dwars

onderdanig

meegaand

besluitvaardig

forcerend

besluiteloos

ontvankelijk

ingetogen

passief

opdringerig

initiatiefrijk

rust(ig)

afwachtend

opdringerig

initiatiefrijk

gezagsgetrouw

ja-knikken

anarchistisch

concensus

volgzaam

onderdanig

eigengereid

initiatiefrijk

gehoorzaam

slaafs

eigenzinnig

autonoom

loyaal gezag

onderdanig

ongehoorzaam

kritisch

behulpzaam

bemoeizuchtig

onverschillig

los laten

toegewijd

fanatiek

laissex-faire

hulpvaardig

relativerend

onzichtbaar

opgeblazen

overtuigd

overtuigd

fanatiek

meningloos

relativerend

moed(ig)

roekeloos

aarzelend

bedachtzaam

bedachtzaam

beducht

roekeloos

moedig

meegaand

onzichtbaar

eigengereid

autonoom

wederkerig

gelijkvormig

eenzijdig

fair

idealistisch

zweverig

cynisch

realistisch

harmonisch

toedekken

conflict

direct

gestructureerd

bureaucratisch

inconsistent

aanpassing

ordenend

star

wispelturig

flexibel

rationeel

afstandelijk

willekeur

betrokken

betrouwbaar

saai

arbitrair

innovatief