Terug

Enkele belangrijke onderdelen voor de lay-out van je pagina zijn: Tekst in een Kader plaatsen, De plaats waar de Kantlijnen staan en het soort Nummering, dat je gebruikt bij een "opsomming". Hieronder komen ze alledrie aan bod.

Het maken van een rand of een kader om een stuk tekst.
Markeer eerst het stuk tekst waar een rand om heen moet komen. Kies nu voor Opmaak | Randen en arcering en kies voor "Rand". Probeer ook de andere mogelijkheden uit zoals "schaduw".

De marge’s oftwel de kantlijn instellen
Kies voor Bestand | Pagina-instelling en geef vier maal op "4 cm" (als voorbeeld) en dus voor zowel voor "links", "rechts", "boven" als voor "onder". Kies achter "Toepassen op" OF voor het hele document OF voor toepassen vanaf het punt waar je staat.
Als het toch niet bevalt, kun je kiezen voor Bewerken | Ongedaan maken en je krijgt de oorspronkelijke pagina-instelling weer terug.

Het instellen van diverse soorten van "nummering" - bij een opsomming dus
Markeer het deel dat je genummerd wilt hebben. Kies voor Opmaak | Opsommingstekens en Nummering, maak je keuze en klik op "Aanpassen". De mogelijkheden die je ziet zijn: I, II, III, etc. / i, ii en iii etc. / A. gevolgd door B. enzovoorts / a. b. en dan c., etc. / a) gevolgd door b), etc. / 1. gevolgd door 2. 3., etc. ofwel 1) 2) 3), enzovoorts.