Return to: Wiskunde - Mathematics

Kabbalistische Reductie - Kabbalistic Reduction
Bij het gebruik van kabalistische reductie in de wiskunde veranderen getallen, die groter zijn dan 9, in getallen kleiner dan 10. Kijk voor meer uitleg op deze site. Om de stap te kunnen maken van getallen naar patronen werd een reeks getallen gekozen, die u vindt in de bovenste rij onder "Start".
English: By using kabalistic reduction in mathematics all numbers are reduced to the numbers 0 through 9 (with only one digit). Look at the the next site for more information. To start with: a set of numbers was choosen ("Start") to create a pattern (motif).

I Start
101
103
107
109
113
127
131
137
139
149
151
157
163
167
173
179
181
191
193
197
199
II Stap 1
2
4
8
10
5
10
5
11
13
14
7
13
10
14
11
17
10
11
13
17
19
III Stap 2
2
4
8
1
5
1
5
2
4
5
7
4
1
5
2
8
1
2
4
8
1

..
2
4
8
1
5
1
5
2
4
5
7
4
1
5
2
8
1
2
4
8
1
.. ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Nederlands: De reeks met (start)getallen die gebruikt wordt, staat hierboven in de eerste rij (Priemgetallen tussen 100 en 200). Kijk eventueel ook onder: wat zijn priemgetallen?.
Door een keer de "kabbalistische reductie" methode toe te passen onstaan de getallen, die daaronder in de tweede rij staan (Stap 1). Voor een aantal getallen is dat nog een keer nodig. Daarna krijgt men de getallen, die in de derde rij staan (Stap 2). Deze getallen worden gebruikt om de figuur te maken, die hiernaast staat.

English: In the upper row above ( I) you can see a set of numbers, that is used here (prime numbers between 100 and 200). The method of "kabbalistic reduction" is uses ( II) and after that another time ( III). This results in the set of numbers that we use to make specific patterns and figures. The first one is presented at the left.


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nederlands: De patronen (= motieven) die ontstaan nadat kabbalistische reductie werd toegepast kunnen sterk verschillen afhankelijk van de rij met getallen, waarmee werd gestart. Hiernaast staat een patroon, dat werd gemaakt door het origineel te spiegelen in een horizontale lijn. Zo ontstaat een lijn-symmetrisch figuur, waarvan talloze exemplaren naast elkaar gezet kunnen worden (dan is m.a.w. sprake van "schuif-symmetrie"). Een goed voorbeeld van een schuif-symmetrisch figuur staat helemaal onderaan.

English: By kabbalistic reduction several patterns are created. The pattern you see at the left is an example based on the first one. The last example is presented below.

Schuif Symmetrie

This pat-tern (mo-tif) is crea-ted by the prime num-bers be-tween 100 and 200) after kaba-lis-tic reduc-tion

N

E

T

W

E

R

K

2

0

0

0

Dit pa-troon (mo-tief) is gecre-eerd door de priem-ge-tal-len tus-sen de 100 en 200 na kaba-lis-tische reduc-tie