Return to: Wiskunde - Mathematics

Kabbalistische Reductie - Kabbalistic Reduction
Bij het gebruik van kabalistische reductie in de wiskunde veranderen getallen, die groter zijn dan 9, in getallen kleiner dan 10. Kijk voor meer uitleg op deze site. Om de stap te kunnen maken van getallen naar patronen werd een reeks getallen gekozen, die u vindt in de bovenste rij onder "Start".
English: By using kabalistic reduction in mathematics all numbers are reduced to the numbers 0 through 9 (with only one digit). Look at the the next site for more information. To start with a set of numbers was choosen ("Start") to create a pattern (motif).

I Start
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765
II Stap 1
0
1
1
2
3
5
8
4
3
7
10
17
9
8
17
7
24
22
19
14
24
III Stap 2
0
1
1
2
3
5
8
4
3
7
1
8
9
8
8
7
6
4
1
5
6

0
1
1
2
3
5
8
4
3
7
1
8
9
8
8
7
6
4
1
5
6
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Nederlands: De reeks (start)getallen die gebruikt worden, staan hierboven in de eerste rij (ontdekt door Fibonacci). Ze ontstaan als volgt. Om de derde te vinden worden de eerste en de tweede bij elkaar opgeteld. Om de vierde te krijgen telt men de tweede en derde bij elkaar op, etc. etc..
Door een keer de "kabbalistische reductie" methode toe te passen onstaan de getallen, die daaronder in de tweede rij staan (Stap 1). Voor een aantal getallen is dat nog een keer nodig. Daarna krijgt men de getallen, die in de derde rij staan (Stap 2). Deze getallen worden gebruikt om de figuur te maken, die hiernaast staat.

English: In the upper row above ( I) you can see a set of numbers, that is used here (Fibonacci numbers). The third number can be found by adding the first and second. The fourth is found by adding the second and the third, etc. etc. After that the method of "kabbalistic reduction" is used ( II) and after that even another time ( III). This results in the set of numbers that we use to make specific patterns and figures. The first one is presented at the left.


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nederlands: De patronen (= motieven) die ontstaan nadat kabbalistische reductie werd toegepast kunnen sterk verschillen afhankelijk van de rij met getallen, waarmee werd gestart. Hiernaast staat een patroon, dat werd gemaakt door het origineel te spiegelen in een horizontale lijn. Zo ontstaan een lijn-symmetrisch figuur, waarvan talloze exemplaren naast elkaar gezet kunnen worden. Dan zien we dus schuif-symmetrie optreden.
Een variant hierop staat daaronder - een ander patroon, maar wel gebaseerd op dezelfde getallen reeks, die helemaal bovenaan staat.

English: By kabbalistic reduction several patterns are created. The pattern that you see at the left is an example based on the first one.
Below you wil find another motif - based upon the same row of numbers.


Schuif Symmetrie

This pat-tern (mo-tif) is crea-ted by the so-cal-led Fabo-nac-ci num-bers after kaba-lis-tic reduc-tion

N

E

T

W

E

R

K

2

0

0

0

Dit pa-troon (mo-tief) is gecre-eerd door de zo-ge-naam-de Fabo-nac-ci ge-tal-len na kaba-lis-tische reduc-tie