Return to: Wiskunde - Mathematics

Kabbalistische Reductie - Kabbalistic Reduction
Bij het gebruik van kabalistische reductie in de wiskunde veranderen getallen, die groter zijn dan 9, in getallen kleiner dan 10. Kijk voor meer uitleg op deze site. Om de stap te kunnen maken van getallen naar patronen werd een reeks getallen gekozen, die u vindt in de bovenste rij onder "Start".
English: By using kabalistic reduction in mathematics all numbers are reduced to the numbers 0 through 9 (with only one digit). Look at the the next site for more information. To start with: a set of numbers was choosen ("Start") to create a pattern (motif).

I Start
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
II Stap 1
1
4
9
7
7
9
13
10
9
1
4
9
16
16
9
13
19
III Stap 2
1
4
9
7
7
9
4
1
9
1
4
9
7
7
9
4
10
IV Stap 3
1
4
9
7
7
9
4
1
9
1
4
9
7
7
9
4
1

1
4
9
7
7
9
4
1
9
1
4
9
7
7
9
4
1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nederlands: De reeks met (start)getallen die gebruikt wordt, staat hierboven in de eerste rij (Kwadraten van 1 tot en met 17).
Door een keer de "kabbalistische reductie" methode toe te passen onstaan de getallen, die daaronder in de tweede rij staan (Stap 1). Daarna dient nog twee maal plaats vinden. Daarna krijgt men de getallen, die in de vier rij staan (Stap 3). Deze getallen worden gebruikt om de figuur te maken, die hiernaast staat. Het motief onderaan maar ook de achtergrond van deze site zijn daar ook op gebaseerd.

English: In the upper row above ( I) you can see a set of numbers, that is used here (1², 2² through 17²). The method of "kabbalistic reduction" is used ( II) and after that two times more ( III and IV). This results in the set of numbers that we use to make specific patterns and figures. The set of numbers we used leads to the pattern at the left; also to the background used for this site AND to the pattern shown below.


Schuif Symmetrie

This pat-tern (mo-tif) is crea-ted by squares (square num-bers) after kaba-lis-tic reduc-tion

N

E

T

W

E

R

K

2

0

0

0

Dit pa-troon (mo-tief) is gecre-eerd door kwa-dra-ten na kaba-lis-tische reduc-tie