Return to: Wiskunde - Mathematics
Informatiekunde


..


Kab(b)alistische Reductie
Bij het gebruik van kabalistische reductie in de wiskunde veranderen getallen, die groter zijn dan 9, in getallen kleiner dan 10. Dat wordt bereikt door elk getal op een bepaalde manier te lezen. Zo wordt bijvoorbeeld 34 niet gelezen als "vierendertig", maar als een 3 gevolgd door een 4. In de stap daarna worden die getallen bij elkaar opgeteld. Dus 34 wordt veranderd in het getal 7 (want 3 + 4 = 7) en b.v. 69 verandert in 15 (= 6 + 9), etc, etc..
Omdat alleen getallen, die kleiner zijn dan 10 mogen mee doen, is het soms nodig om vaker de kabbalistische reductie toe te passen. In het laatste voorbeeld werd gestart met het getal 69, dat verandert in 15. Maar daarna moet 15 weer veranderd worden in 6 (1 + 5). Kijk eventueel in onderstaande tabel, als het nog niet geheel duidelijk is.
Nota Bene: Boeiende patronen, motieven en dus schuif-symmetrische figuren worden zo gemaakt. Kijk naar voorbeeld 1 , voorbeeld 2, voorbeeld 3 en voorbeelden 4, 5 en 6.

Kab(b)alistic Reduction
The kabbalists did many things: like using kab(b)alistic reduction in mathematics to reduce all numbers to the numbers 0 through 9 (with only one digit). This is done by changing p.e. 23 in 5, 24 in 6, 25 in 7, but also 223 in 7, etc. So in stead of looking at 23 as "twenty three" it is seen as a 2 followed by a 3. After that the 2 and the 3 are combined by addittion. This leads to: 2 + 3 = 5. If one starts with 89 than kabbalistic reduction leads to the number 17 (8 + 9 = 17).
Because all numbers must be reduced to the numbers 0 through 9 kabbalistic reduction is repeated. The result is in this case: 8. Look at the table below, if the proces is still not clear to you.
Nota Bene: Many beautiful patterns for floors, walls, wallpaper, etc. were made this way. Look at the examples: example 1 , example 2, example 3 and examples 4, 5 and 6.


Table - Tabel: I = Start, II = Situatie na Stap 1 (after step 1), III = Situatie na Stap 2 (after step 2).

I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4