Return to: Wiskunde - Mathematics

Kabbalistische Reductie - Kabbalistic Reduction
Bij het gebruik van kabalistische reductie in de wiskunde veranderen getallen, die groter zijn dan 9, in getallen kleiner dan 10. Kijk voor meer uitleg op deze site.

English: By using kabalistic reduction in mathematics all numbers are reduced to the numbers 0 through 9 (with only one digit). Look at the the next site for more information.

Motieven en Schuifsymmetrie
De patronen hieronder zijn ontstaan door gebruik te maken van een aantal getallen en daarop vervolgens de kabbalistische reductie methode toe te passen. De volgende getallen sets werden hiervoor gebruikt:

  1. linker kant: 1, 11, 55, 165, 330, 462, 462, 330, 165, 55, 11, 1 (= 11 over k)
  2. middelste: 1, 12, 66, 220, 495, 792, 924, 792, 495, 220, 66, 12, 1 (= 12 over k)
  3. rechter kant: 1, 13, 78, 286, 715, 1287, 1716, 1716, 1287, 715, 286, 78, 13, 1 (= 13 over k)

N

E

T

W

E

R

K

2

0

0

0