Mail: ... W J S N ...
Terug: Vakkenhoek
W alt's J ungle S tudio N ederland
© 2003

Japanse Puzzels of Nonogrammen: uitleg en concrete opgaven -
Door het maken van Japanse puzzels komt u terecht op het terrein van wiskunde en tekenen. U krijgt een "tekenvel" voorgeschoteld, dat uit hokjes of cellen bestaat. De hokjes zijn ofwel vierkanten of rechthoeken. U ontvangt informatie over het inkleuren van de hokjes. DUS: een deel van de hokjes wordt ingekleurd en een ander deel niet. Op die manier ontstaan de meest boeiende tekeningen. Welke cellen u moet inkleuren moet u zelf uitvinden. Daarvoor dient u de verstrekte informatie op de juiste manier te combineren. Meer informatie: Applets van Martijn, Nonogrammen - in het Engels, Nonograms - ook in het Engels of in het (Japans): sannet.ne.jp - Nonogram of hier: isac.co.jp - Nonogram
Om het oplossen van Japanse puzzels uit te leggen wordt hieronder eerst een simpel voorbeeld weergegeven. Kijk naar het voorbeeld linksonder: links staan de aanwijzingen en dat zijn getallen - en rechts staat het "tekenvel". In het voorbeeld bestaat het tekenvel uit een rechthoek met 5 maal 5 hokjes.
Aanwijzingen. Een 5 betekent: 5 cellen op een rij (= naast elkaar) inkleuren, een 4 betekent: 4 cellen naast elkaar inkleuren, etc.. Waar u moet beginnen, staat er niet bij. Een 2 gevolgd door een 2 betekent: 2 cellen naast elkaar inkleuren - daarna minimaal 1 cel niet inkleuren - gevolgd door opnieuw 2 cellen naast elkaar inkleuren. Als uw "tekenvel" slechts 5 hokjes per rij bevat is het makkelijk: u moet dan de linker 2 hokjes inkleuren - de middelste niet inkleuren - en de rechter 2 hokjes inkleuren. Andere mogelijkheden zijn er niet.

..
5
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
1
1
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
..
5
.. .. .. .. ..

Aanwijzingen - horizontaal
M.b.v. de aanwijzingen kunt u bijna de hele tekening maken (zie rechterkant). Maar een probleem kan niet worden opgelost: het is niet mogelijk om de middelste (= derde) rij te tekenen op basis van de verstrekte informatie. Immers: u kunt het linker hokje inkleuren (de eerste) en de derde, de eerste en de vierde of de eerste en de vijfde. U kunt ook beginnen met het tweede hokje en daarna het vierde of vijfde, etc. Er zijn nu
zes mogelijkheden.

..
5
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
1
1
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
..
5
.. .. .. .. ..
..
2
1
2
..
5
2
1
2
5
..
5
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
1
1
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
..
5
.. .. .. .. ..

Aanwijzingen - verticaal
Het aantal mogelijkheden uit bovenstaand voorbeeld wordt verminderd door extra informatie te geven. Kijk naar het voorbeeld aan de linker kant. Er wordt nu ook informatie over de kolommen (verticaal) verstrekt. Die informatie staat bovenaan elke kolom. Daaruit blijkt dat de linker kolom in het tekenvel helemaal moet worden ingekleurd (5 hokjes) en de rechter kolom ook.
Door ook de informatie over kolommen te gebruiken vindt u de juiste oplossing. U weet nu hoe de derde rij (horizontaal) eruit moet zien. Er is maar
een oplossing mogelijk, namelijk het eerste en laatste hokje inkleuren. Het resultaat staat hiernaast aan de rechterkant.

..
2
1
2
..
5
2
1
2
5
..
5
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
1
1
.. .. .. .. ..
2
2
.. .. .. .. ..
..
5
.. .. .. .. ..

Japanse puzzels: een schaakbord tekenen
Soms is de informatie, die voor rijen wordt opgegeven EN die voor kolommen wordt opgegeven, niet genoeg. Een voorbeeld hiervan is het schaakbord. Een Japanse puzzel voor een schaakbord vindt u HIER .

Japanse puzzels: drie andere opgaven
Er zijn nog vele Japanse puzzels. Op Internet meestal te vinden onder de naam "Nonogram". De opgaven die hier staan, zijn bedoeld om uit te printen. Een daarvan leidt tot een "Pretzel" (soort snoep) en die vindt u hier . Een andere - getiteld (Nihon) - staat op deze plek . Er is bij beide nog iets extra's toegevoegd om divers kleurgebruik mogelijk te maken. Bij het inkleuren kunt u desgewenst ook de verschillende (opgegeven) kleuren gebruiken. Een derde opgave vindt u hier . Centraal staan "Nederlandse/Vlaamse Voornamen".