Terug

Instellingen binnen Word

 

Ga naar Extra | Opties | Opslaan

Hier kun je aangeven hoe vaak zgn. autoherstel-informatie wordt opgeslagen, of je een reservekopie wilt laten maken, maar ook wachtwoorden gebruiken.

Ga naar Extra | Opties | Bewerken

Hier kun je aangeven of je hoofdletters met accent wilt toestaan, maar ook of je wilt kunnen "slepen en neerzetten", etc.

Ga naar Extra | Opties | Algemeen

Hier moet je altijd aangeven dat je bescherming wenst tegen virussen die in macro's kunnen zitten. Wat hier ook kan is aangeven hoeveel van je laatst gebruikte bestanden je wilt zien als je klikt op "openen" (erg makkelijk als je hier minstens 6 of 7 instelt).

Ga naar Extra | Opties | Weergave

Hier kun je aangeven of je "tabs" en "spaties" wel of niet wilt zien. Dat geldt ook voor zaken als schuifbalken, e.d.

Ga naar Extra | Opties | Spelling en Grammatica

Hier kun je aangeven of je correctie-voorstellen op prijs stelt en of je een spellingscontrole wilt hebben tijdens het typen.

 

Ga naar Extra | Aanpassen | Werkbalken

Hier kun je een heleboel werkbalken aan of uitzetten (actief of niet actief). Als er bij jou iets niet lukt, dan heeft iemand anders hem hier op "uit" gezet. Zet er niet teveel op "actief".

Ga naar Extra | Aanpassen | Opdrachten

Klik op "Bestand" en je ziet rechts daarvan wat de mogelijkheden zijn, die momenteel zijn ingesteld.

Klik op "Bewerken" en je ziet rechts daarvan wat de mogelijkheden zijn, die momenteel zijn ingesteld.

Dat kan je met alle andere ook doen.

De instellingen die je hier ziet, kun je ook aanpassen door een andere weg te bewandelen n.l. via
Beeld | Werkbalken | Aanpassen

Terug