Terug


Door middel van onderstaande test, met toestemming gedeeltelijk ontleend aan het boek "Transformation Thinking" van Joyce Wycoff en Tim Richardson, kunt u op een snelle en gemakkelijke manier het Innovatie-Quotient (IQ) van uw organisatie bepalen. Beantwoord onderstaande 10 vragen zo eerlijk mogelijk met de volgende cijfers:

1 Komt tenminste 25% van uw huidige omzet uit producten en/of diensten die pas in de afgelopen vijf jaar zijn ontwikkeld?

2 Probeert u voortdurend beter dan de concurrentie te zijn voor wat betreft klantenservice, kwaliteit en levertijd?

3 Bent u continu bezig met het vragen om, luisteren naar en handelen volgens voorstellen van medewerkers uit alle lagen van uw organisatie?

4 Moedigt u onderling contact tussen de diverse afdelingen aan en propageert u gezamenlijke projecten?

5 Worden de medewerkers van uw organisatie op alle niveaus regelmatig getraind in hoe ze samen effectiever moeten denken en samenwerken?

6 Hebben uw medewerkers op alle niveaus toegang tot èlke door hen gewenste informatie, óók als zij die voor hun werk niet strikt nodig hebben?

7 Hebben uw medewerkers een ruime beslissingsbevoegdheid en worden zij niet belet in het nemen van risico's?

8 Krijgen uw medewerkers regelmatig de gelegenheid om situaties rustig te overdenken, naar het grote geheel ("The Big Picture") te kijken, met collega's ideeën uit te wisselen en met kansen en mogelijkheden te experimenteren?

9 Is uw organisatie "fout-tolerant", m.a.w. worden fouten die uw medewerkers maken of "ongelukjes" die hen overkomen niet afgestraft, maar als leermomenten gezien?

10 Evalueert uw organisatie regelmatig haar veronderstellingen, filosofie en doelstellingen en worden de medewerkers regelmatig gestimuleerd om dit óók te doen?

 


Totaal. Vergelijk dit cijfer met onderstaande totaalbeoordelingen om te zien, hoe uw organisatie m.b.t. innovatieve organisatiecultuur scoort!

45-50 Gefeliciteerd! U bent andere organisaties tot lichtend voorbeeld! Bedenk echter wèl, dat innovatie geen eenmalige zaak is en dat u dus aan uw innovatieve organisatiecultuur moet blijven werken.

35-44 U doet een heleboel dingen goed, maar hier en daar moet u wel wat zaken bijstellen (zie uw lagere beoordelingen hierboven).

25-34 U bent op de goede weg, maar u zult nog héél wat moeten doen om een innovatieve sfeer binnen uw organisatie te creëren.

15-24 Uw organisatie kan nauwelijks innovatief worden genoemd. Er is een allesomvattende reorganisatie nodig om het innovatievermogen van uw organisatie op peil te brengen.

0-15 Vergeet het maar! Uw organisatiecultuur is een ramp, die zeker ook financiële gevolgen zal hebben (of misschien al heeft!)


© Copyright 1999 Centre for Creative Initiatives (CCI) plc, P.O. Box 286, 6800 AG Arnhem. Phone: (0316) 26.47.36 Fax: (020) 777.80.66 Email: brainstorm@cci-plc.demon.nl. Website: http://www.cci-plc.demon.nl

Terug