Return: Informatiekunde
Return: Greek Page

De Griekse tekst wordt op deze website weergeven zonder aanduidingen van "Fonts". Tevens werd bewust de zgn "meta-tag": charset=windows-1252 (gewoon Vlaams / Nederlands) opgegeven in de "head" van DEZE website.
Op deze manier wordt het duidelijk welke "characters" of tekens worden gebruikt om Griekse Letters te kunnen weergeven. Dat kunt u na gaan in: de vorige website , waarin exact dezelfde "characters" werden gebruikt als in deze website.
De uiteindelijke bedoeling is om een "macro" te maken, waarbij de "characters", die u hier ziet, worden omgezet in zgn. Griekse HTML-codes. Door op deze manier te werk te gaan, bent u ALTIJD in staat om "niet leesbare" Griekse websites, die u tegen komt op Internet, om te zetten in "characters", die u WEL kunt lezen.

a b g d e z è th i k l m

n ks o p r s t u ph ch ps oo