Return: Informatiekunde
Return: Greek Page

De Griekse tekst wordt op deze website weergeven zonder aanduidingen van "Fonts". In plaats daarvan werd hier een zgn. "meta-tag" opgegeven, die in de Head van de website werd opgenomen. In dit geval: charset=iso-8859-7. Hetzelfde resultaat wordt verkregen door opname in de "meta-tag" van: charset=windows-1253. De browser gaat nu op zoek naar de Griekse Tekensets, die op de computer aanwezig zijn.
Om dit te controleren: Kijk onder "Beeld" en vervolgens onder "Talen" of "Lettertypen" en je ziet, dat de Griekse Taal is ingesteld door de Browser. Dat is het gevolg van de "meta-tag", die in de "head" van deze website is opgenomen.

a b g d e z è th i k l m

n ks o p r s t u ph ch ps oo

Zodra geen "meta-tag" wordt opgegeven in de Head van de website, dan wordt uitgegaan van de Standaard (de zgn. "default") en dat is voor normaal Nederlands / Vlaams: charset=windows-1252. Dat is te zien in de volgende website : de tekenset windows-1252 wordt daar aangeroepen.
Zo wordt goed duidelijk welke "characters" of tekens er eigenlijk in DEZE website zijn gebruikt om de Griekse Letters te kunnen weergeven. De uiteindelijke bedoeling is om een "macro" te maken, waarbij de "gekke characters" omgezet worden in zgn. Griekse HTML-codes. Door op die manier te werk te gaan, ben je altijd in staat om Griekse websites op Internet om te zetten in "characters", die je zelf kunt lezen.