Terug naar Informatiekunde

Opmaak van Excel grafieken
Maken van grafieken is niet zo moeilijk, maar hoe krijg je een mooie grafiek, een goede lay-out met titels. etc..?

Opdracht 10: Bij deze opdracht wordt uitgegaan van een situatie, dat je al een grafiek hebt. Het voorbeeld dat gebruikt wordt staat in Opdracht 9 met cijfers die in de cellen B3 tot en met B12 staan en namen (van) leerlingen in de cellen A3 tot en met A12. Zie verder onder: Opdracht 9 met Grafieken Maken

Ga ergens op een wit stuk van de grafiek staan. Je krijgt nu de tekst te zien "Grafiekgebied". Klik nu op je rechtermuisknop. Kies uit het menu dat je nu ziet voor: Grafiekopties en daarna voor "Titels". Vaak kom je direct al bij het stuk over "Titels" terecht.

Nu kun je een titel opgeven voor de grafiek zelf, voor de verticale as en voor de horizontale as. Doe dat en klik ergens anders. Je ziet nu de titels in de grafiek staan. Klik erop met je rechtermuisknop en kies voor "Opmaak van de titels". Kies een groter lettertype en eventueel ook een kleur.

Ga opnieuw ergens op een wit stuk van de grafiek staan totdat je de tekst ziet "Grafiekgebied". Klik nu op je rechtermuisknop. Kies uit het menu dat je nu ziet voor: Brongegevens en daarna voor "Reeks". Hier kun je de woorden Reeks1, Reeks2, Reek3, etc. veranderen in gewoon Nederlands. Doe dat.
Onderaan kun nog wat anders opgeven: de labels, die horen bij de horizontale as (categorie as). Hiervoor moet je eerst twee dingen regelen. Zorg dat alles al in Excel staat. Gaat het hier om leerlingen (zoals in het voorbeeld), zorg er dan voor de namen b.v. in kolom A staan. Heb je 10 namen staan in b.v. de cellen A3 tot en met A12, dan kun je dat onder "labels categorie as" opgeven. Je moet daarvoor intypen: =Blad1!$A$3:$A$12 want dat is de plek waar de namen staan. De eerste A slaat op de linker kolom. De 3 slaat op de derde cel van boven. De volgende A slaat op de laatste naam en de 12 slaat op de twaalfde cel van boven.
Het is (helaas) een ingewikkelde manier om op te geven waar de namen staan en dat Excel die moeten gebruiken als labels voor de horizontale as van de grafiek. Dezelfde methode vind je ook iets hoger: die zie je staan achter: "waarden". Als je de ingewikkelde zin voor de labels intypt, dan kun je dus afkijken. Een regel hoger zie je hoe Excel dat heeft gedaan.