Terug naar Wiskunde

.......


Grafieken en de formules die daarbij horen.
Wat grafieken en lijn-grafieken zijn, dat staat op deze pagina . De lijn-grafieken en welke formules daarbij horen worden op de site lijn-grafieken behandeld. Hieronder staan de belangrijkste andere grafieken [ + formules ]. Daar krijg je de komende 2 jaren mee te maken.
Hieronder staan de formules en de bijbehorende plaatjes van grafieken van: parabolen, cirkels, hyperbolen, ellipsen en exponentiële functies en van de sinus, cosinus en tangens.

(Dal) Parabool
y = x²

Parabool
y² = x

(Berg) Parabool
y = - x²

Parabool
y = (x - 1)²

Parabool
y = (x - 1)(x + 1)

Parabool
y = x² + 1

Parabool (cubical)
y = x³

Parabool (semi-cubical)
y² = x³

Parabool
Öx + Öy = Ö0,8

Hyperbool
x² - y² = 1

Hyperbool
y = x-1

Exponentiële Functie
y = 2x

Ellips
4x² + y² = 4

Ellips
x² + 4y² = 4

Cirkel
x² + y² = 1

Cirkel
x² + y² = 2²

Cirkel
(x - 1)² + (y + 1)² = 2²

Logaritme
y = ²logx

Curve plus punt(0,0)
y² = x³ - x²

Sinus: f(x) = sin x

Cosinus: f(x) = cos x

Tangens: f(x) = tg x