Terug

Geheimschrift maken met behulp van macro's

Let op: Voor je begint aan de opdracht (en die staat onderaan) moet je eerst even checken of je voldoende weet van Bewerken | Vervangen in het programma Word ! Dat geldt ook voor het kunnen gebruiken van macro's. Kijk anders nog even hier .

Lees eerst de opdracht (nr. 4) - helemaal onderaan!

19>22> 30>31>28>24>25> -  14>25>25>28>: 
22>31>19>17>19> 
26>19>28>11>24>14>15>22>22>25> (19>24>: 
19>30>11>22>19>11>24>25>, 
19>30>11>22>19>11>11>24>29>)
[ Laatste Deel van Hoofdstuk 1 = Capitolo Uno ]

29>15> 14>25>24> 14>19>15>17>25> 11>22>13>25>36>28> 
11>32>15>29>29>15> 11>32>31>30>25> 13>19>24>27>31>11>24>30>11> 25> 
29>15>29>29>11>24>30>'11>24>24>19>, 24>25>: 14>19>15>13>19>, 
27>31>19>24>14>19>13>19> 11>24>24>19> 14>19> 
29>11>13>28>19>16>19>36>19>25> 29>11>28>15>12>12>15>28>25> 
29>30>11>30>19> 30>28>25>26>26>19> 26>15>28> 22>11> 
16>19>17>22>19>31>25>22>11>; 15>14> 15>17>22>19> 24>25>24> 
11>32>28>15>12>12>15> 23>11>19> 11>13>13>15>30>30>11>30>25> 
27>31>15>22> 26>11>28>30>19>30>25>. 23>11> 24>15> 11>32>15>32>11>, 11> 
12>31>25>24> 13>25>24>30>25>, 29>15>30>30>11>24>30>11>14>31>15>, 
14>25>24> 14>19>15>17>25>! 15> 24>25>24> 13>'15>28>11> 
14>31>24>27>31>15> 14>11> 30>15>23>15>28> 26>15>28>19>13>25>22>19> 
14>19> 24>15>29>29>31>24>11> 29>25>28>30>11>. 26>19> 13>18>15> 
23>11>30>28>19>23>25>24>19>25>, 19>24> 16>25>24>14>25>, 
29>11>28>15>12>12>15> 27>31>11>29>19> 31>24>11> 26>31>28>11> 15> 
29>15>23>26>22>19>13>15> 11>14>25>36>19>25>24>15>. 
29>30>15>22>22>19>24>11> 15>24>30>28>15>28>15>12>12>15> 
13>25>23>15> 31>24>11> 16>19>17>22>19>31>25>22>11> 19>24> 
13>11>29>11> 14>19> 14>25>24> 14>19>15>17>25>: 24> 26>19> 24> 
23>15>24>25>. 19>24>32>15>13>15> 14>19> 29>30>11>28>15> 19>24> 
13>11>29>11> 14>15>22> 26>11>14>28>15>, 29>30>11>28>15>12>12>15> 
19>24> 27>31>15>22>22>'11>22>30>28>11> 13>11>29>11>, 13>25>24> 26>19> 
13>25>23>25>14>19>, 14>11> 26>11>14>28>25>24>11> 
11>29>29>25>22>31>30>11>: 13>11>29>11> 14>'31>24> 
17>11>22>11>24>30>31>25>23>25> 11>22>22>11> 16>19>24> 16>19>24>15>: 
24>15>29>29>31>24>25> 25>29>11>32>11> 23>15>30>30>15>28>22>25> 
19>24> 14>31>12>12>19>25>, 27>31>15>29>30>25>. 14>31>24>27>31>15>, 
13>18>15> 29>11>13>28>19>16>19>36>19>25>? 
11>29>26>15>30>30>11>28>15> 27>31>11> 25> 22>. 13>25>24> 
27>31>15>29>30>11> 14>19>16>16>15>28>15>24>36>11>, 13>18>15> 
11>29>26>15>30>30>11>28>15> 27>31>11>, 19>24> 13>11>29>11> 14>15>22> 
26>11>14>28>15>, 29>11>28>15>12>12>15> 30>15>23>26>25> 
26>15>28>14>31>30>25>, 24>25>24> 26>25>30>15>24>14>25> 15>17>22>19> 
16>11>28> 24>31>22>22>11> 26>15>28> 22>11> 
16>19>17>22>19>31>25>22>11>; 23>15>24>30>28>15>, 
11>29>26>15>30>30>11>24>14>25> 22>, 30>28>15>, 
27>31>11>30>30>28>'11>24>24>19>... 
- 23>19> 29>26>19>15>17>25>? - 14>25>23>11>24>14>11>32>11> 11> 
27>31>15>29>30>25> 26>31>24>30>25> 19>22> 28>11>32>, 
11>12>12>11>17>22>19>11>30>25> 22>31>19> 29>30>15>29>29>25> 
14>11>22>22>15> 29>31>15> 28>11>17>19>25>24>19> 15> 
29>15>23>26>28>15> 26>19> 13>25>24>32>19>24>30>25>. 
14>25>24> 14>19>15>17>25> 11>22>13>25>36>28> 11>32>15>32>11> 
17>19> 26>28>15>29>25> 27>31>11>30>30>28>25> 23>25>17>22>19>? 15> 
13>18>15> 26>15>28> 27>31>15>29>30>25>? 30>11>24>30>25> 
23>15>17>22>19>25>, 11>24>36>19>! 29>30>15>22>22>19>24>11> 24>25>24> 
29>11>28>15>12>12>15> 13>25>29> 29>13>19>25>13>13>11> 14>11> 
16>11>28>29>19> (15> 29>27>31>11>14>28>11>32>11> 22>15> 
13>25>28>24>11>) 29>25>30>30>15>28>28>11>28>15> 14>11>22> 
32>15>13>13>18>19>25>, 13>25>23>15> 22>15> 11>22>30>28>15> 
27>31>11>30>30>28>25>: 13>25>22> 30>15>23>26>25> 15> 13>25>24> 22>11> 
23>11>24>25> 14>19> 14>19>25> 11>32>28>15>12>12>15> 22>15>19>, 
19>24>32>15>13>15>, 13>25>23>26>25>29>30>25> 19>24> 26>11>13>15> 
19>22> 13>25>28>26>25> 14>15>22> 23>11>28>19>30>25> 
12>15>24>15>16>11>30>30>25>28>15>, 15> 11>22>22>25>28>11>, 
15>13>13>25>, 11>22>22>25>28>11> 29> 19>22> 
17>19>25>32>11>24>25>30>30>25>! 12>15>22>22>11>, 28>19>13>13>11>, 
11>22>22>15>32>11>30>11> 13>25>23>15> 31>24>11> 
26>28>19>24>13>19>26>15>29>29>19>24>11>, 29>11>28>15>12>12>15> 
29>30>11>30>11> 31>24> 32>15>28>25> 26>11>24>19>24> 14>19> 
36>31>13>13>18>15>28>25>; 15> 19> 17>19>25>32>11>24>25>30>30>19>, 
13>25>29>, 11> 29>13>19>11>23>15>, 13>25>23>15> 22>15> 
23>25>29>13>18>15>, 11>30>30>25>28>24>25> 11> 22>15>19>. 
17>22>19> 26>11>28>15>32>11> 19>23>26>25>29>29>19>12>19>22>15> 
13>18>15> 22>11> 17>15>24>30>15> 24>25>24> 29>19> 
13>11>26>11>13>19>30>11>29>29>15> 14>19> 27>31>15>29>30>25> 
29>31>25> 28>11>17>19>25>24>11>23>15>24>30>25>: 15>28>11> 
13>11>26>11>28>12>19>15>30>, 
13>25>13>13>19>31>30>11>17>17>19>24>15>, 
11>28>28>15>29>30>11>28>29>19> 11> 13>25>24>29>19>14>15>28>11>28> 
29>25>22>30>11>24>30>25> 19>22> 29>11>13>28>19>16>19>36>19>25> 
23>25>23>15>24>30>11>24>15>25> 14>19> 27>31>15>22>22>15> 
24>25>36>36>15> 13>25>22> 32>15>13>13>18>19>25>. 13>25>23>15> 29>15> 
25>22>30>28>15> 27>31>15>22>22>25> 29>13>25>17>22>19>25>, 
25>22>30>28>15> 27>31>15>22>22>11> 29>15>13>13>11>, 24>25>24> 13>19> 
16>25>29>29>15> 19>22> 23>11>28>15> 22>19>12>15>28>25> 15> 22>11> 
12>31>25>24>11> 32>15>24>30>31>28>11>! 22>, 22>, 
12>19>29>25>17>24>11>32>11> 17>31>11>28>14>11>28>15>! 
29>15> 15>17>22>19> 16>25>29>29>15> 29>30>11>30>25> 28>19>13>13>25>, 
29>15> 11>32>15>29>29>15> 26>25>30>31>30>25> 16>11>28> 14>11> 29> 
22>11> 16>15>22>19>13>19>30> 14>15>22>22>11> 
16>19>17>22>19>31>25>22>11> - 12>15>22>22>11> 16>25>28>36>11>! 29>19> 
29>11>, 24>25>24> 22>'11>32>28>15>12>12>15> 14>11>30>11> 19>24> 
23>25>17>22>19>15> 11> 27>31>15>22> 
32>15>13>13>18>19>11>13>13>19>25>. 29>30>15>22>22>19>24>11> 
13>15>28>30>25>, 26>15>28> 19>22> 23>25>23>15>24>30>25>, 24>25>24> 
26>25>30>15>32>11> 11>26>26>28>15>36>36>11>28>15> 22>11> 
16>25>28>30>31>24>11> 13>18>15> 15>17>22>19> 22>15> 
26>28>25>13>11>13>13>19>11>32>11>: 27>31>15>29>30>25> 15>28>11> 
24>11>30>31>28>11>22>15> 15> 19>24> 13>15>28>30>25> 27>31>11>22> 
23>25>14>25> 29>13>31>29>11>12>19>22>15>! 14>19> 22> 11> 
26>25>13>18>19> 11>24>24>19> 26>15>28> - 24>15> 15>28>11> 
29>19>13>31>28>25> - 15>22>22>11> 22>25> 11>32>28>15>12>12>15> 
22>25>14>11>30>25>, 28>19>24>17>28>11>36>19>11>30>25> 15> 
12>15>24>15>14>15>30>30>25>. 24>25>24> 29>26>15>28>11>32>11>, 24> 
14>15>29>19>14>15>28>11>32>11> 24>31>22>22>11> 26>15>28> 29>, 14>11> 
27>31>15>22> 23>11>30>28>19>23>25>24>19>25>; 22>25> 
32>25>22>15>32>11> 31>24>19>13>11>23>15>24>30>15> 26>15>28> 
22>15>19>, 15> 29>30>19>23>11>32>11> 14>25>32>15>28> 29>31>25> 14>19> 
26>11>14>28>15>, 14>25>32>15>28> 29>31>25> 14>19> 
32>15>13>13>18>19>25> 26>28>25>32>11>30>25> 15> 
29>26>15>28>19>23>15>24>30>11>30>25> 24>15>22> 23>25>24>14>25>, 
30>15>24>15>28> 14>31>28>25> 15> 13>25>29>30>28>19>24>17>15>28>15> 
22>11> 16>19>17>22>19>31>25>22>11> 19>24>15>29>26>15>28>30>11> 11> 
31>12>12>19>14>19>28>15>. 22>25> 11>23>11>28>15>17>17>19>11>32>11> 
19>24>32>15>13>15> 26>28>25>16>25>24>14>11>23>15>24>30>15> 22>11> 
14>19>29>11>26>26>28>25>32>11>36>19>25>24>15> 14>19> 
31>25>23>19>24>19> 14>'15>29>26>15>28>19>15>24>36>11> 13>25>23>15> 
22>31>19>. 
- 19>24> 24>25>23>15> 14>15>22> 26>11>14>28>15>, 14>15>22> 
16>19>17>22>19>31>25>22>25> 15> 14>15>22>22>25> 
29>26>19>28>19>30>25> 29>11>24>30>25>, - 29>19> 
22>11>23>15>24>30>11>32>11> 19>24>30>11>24>30>25>, 19>24> 
13>11>29>11>, 22>11> 23>25>17>22>19>15> 14>15>22> 28>11>32>, 22>11> 
29>19>-14>25>24>24>11> 28>25>29>11>, 11>13>13>15>24>24>11>24>14>25> 
19>22> 29>15>17>24>25> 14>15>22>22>11> 13>28>25>13>15> 13>25>24> 
31>24> 17>15>29>30>25> 13>18>15> 22>15> 15>28>11> 
11>12>19>30>31>11>22>15> 15> 13>18>15> 28>19>26>15>30>15>32>11> 
25>17>24>19> 27>31>11>22> 32>25>22>30>11> 29>19> 
29>15>24>30>19>32>11> 19>24>16>11>29>30>19>14>19>30>11> 15> 
31>28>30>11>30>11> 24>15>22>22>11> 17>28>11>32>15>36>36>11> 
14>15>22>22>11> 29>31>11> 17>19>11>22>22>11> 13>11>28>24>15> 
19>24>15>28>30>15>: - 22>11>29>13>19>11>30>15>22>25> 16>11>28>15>. 
13>19> 13>18>15> 16>11> 23>11>28>13>11>24>30>25>24>19>25>, 26>15>28> 
23>15>,  12>15>24> 16>11>30>30>25>, - 14>19>13>15>32>11> 11>19> 
26>11>28>15>24>30>19> 13>18>15> 29>25>30>30>25>32>25>13>15> 22>15> 
16>11>13>15>32>11>24> 24>25>30>11>28>15> 22>11> 
23>25>29>30>28>31>25>29>19>30> 14>19> 27>31>15>22> 
26>28>25>17>15>30>30>25> 14>19> 24>25>36>36>15>. 
- 26>15>13>13>11>30>25> 23>25>28>30>11>22>15>, 29>19>-14>25>24>24>11> 
28>25>29>11>! - 29>'11>16>16>11>24>24>11>32>11> 11> 
28>19>26>15>30>15>28>22>15> 13>11>28>23>15>22>11> 
23>24>14>25>22>11>, 26>25>28>30>11>32>25>13>15> 14>15>22> 
32>19>13>19>24>11>30>25>, 26>11>28>22>11>24>14>25> 27>31>11>29>19> 
13>25>24> 22>11> 29>30>28>25>36>36>11>, 26>15>28> 24>25>24> 
17>28>19>14>11>28>15>, 15> 14>11>24>14>25>29>19> 26>31>17>24>19> 
28>19>24>30>28>25>24>11>24>30>19> 29>31>22> 26>15>30>30>25> 
25>29>29>31>30>25>: - 29>15> 22>25> 22>11>29>13>19> 14>19>28>15>, 
19>24> 13>25>29>13>19>15>24>36>11>: 26>15>13>13>11>30>25> 
23>25>28>30>11>22>15>, 13>18>15> 17>28>19>14>11> 
32>15>24>14>15>30>30>11> 14>11>32>11>24>30>19> 11> 14>19>25> ! 
15>, 30>31>30>30>11> 29>13>11>22>23>11>24>11>30>11>, 29>19> 
29>13>19>25>17>22>19>15>32>11> 15> 29>19> 
28>11>24>24>25>14>11>32>11> 29>25>30>30>25> 19>22> 23>15>24>30>25> 
22>15> 13>25>13>13>18>15> 14>15>22> 17>28>11>24> 
16>11>36>36>25>22>15>30>30>25> 28>25>29>29>25> 14>19> 22>11>24>11> 
13>18>15> 30>15>24>15>32>11> 19>24> 13>11>26>25>. 
22>11> 29>19>-14>25>24>24>11> 28>25>29>11> 
29>30>28>19>24>17>15>32>11> 22>15> 22>11>12>12>28>11>, 
29>26>25>28>17>15>32>11> 19>22> 23>15>24>30>25>, 
13>18>19>31>14>15>32>11> 17>22>19> 25>13>13>18>19> 15> 
29>25>16>16>19>11>32>11> 26>15>28> 19>22> 24>11>29>25> 31>24> 
22>31>24>17>25> 29>25>29>26>19>28>25>. 

Opdracht 4: maak nu zelf een macro die de bovenstaande cijfers en tekens "omzet" in een Italiaanse tekst. De bedoeling is dat je de 11 verandert in een a, de 12 in een b, de 13 in een c, etc.. Als dat gebeurd is, dan moet je ook nog de ">" veranderen in "niks" - in een blanko dus.

Als je de macro gemaakt hebt, pas hem dan toe op de bovenstaande verzameling van cijfers en punten, VERTAAL het resultaat in het Nederlands en presenteer de tekst - d.w.z. het eindresultaat (desnoods met fouten).