Terug

Geheimschrift maken met behulp van macro's

Let op: Voor je begint aan de opdracht (en die staat onderaan) moet je eerst even checken of je voldoende weet van Bewerken | Vervangen in het programma Word ! Dat geldt ook voor het kunnen gebruiken van macro's. Kijk anders nog even hier .

Lees eerst de opdracht (nr. 3) - helemaal onderaan!

30>31>28>21>29> 16>28>31>19>30> - 20>11>24> 
33>25>22>21>15>28>29>

14>15> 19>21>-32>15>28>30>15>22>22>15>28> 18>15>15>16>30> 
17>15>15>24> 24>11>11>23> 19>24> 18>15>30> 12>25>15>21> 14>31>29> 
24>25>15>23> 19>21> 18>15>23> 26>15>30>15>28>. 
26>15>30>15>28> 19>29> 17>15>21> 25>26> 32>28>25>31>33>15>24> 
15>24> 29>15>21>29>. 18>19>20> 30>31>30> 36>19>13>18> 15>22>21>15> 
14>11>17> 25>26> 15>24> 17>11>11>30> 14>11>24> 25>26> 
29>30>28>11>11>30> 25>26> 36>25>15>21> 24>11>11>28> 
32>28>25>31>33>15>24>. 29>25>23>29> 22>31>21>30> 18>15>30> 
18>15>23> 25>23> 23>15>30> 33>15>22> 32>19>15>28> 
32>28>25>31>33>15>24> 29>15>21>29> 30>15> 18>15>12>12>15>24> 25>26> 
15>15>24> 14>11>17>. 30>19>20>14>15>24>29> 25>16> 24>11> 14>15> 
29>15>21>29> 32>28>11>11>17>30> 18>19>20> 11>22>30>19>20>14> 25>23> 
15>15>24> 11>11>24>14>15>24>21>15>24> 15>24> 14>11>30> 
26>22>11>21>30> 18>19>20> 14>11>24> 19>24> 15>15>24> 
26>22>11>21>12>25>15>21> 33>11>11>28> 11>22>22>15> 
32>28>25>31>33>15>24> 19>24> 29>30>11>11>24> 33>11>11>28> 18>19>20> 
18>15>30> 12>15>14> 23>15>15> 19>29> 19>24>17>15>14>25>21>15>24>.
25>26> 15>15>24> 14>11>17> 19>29> 18>19>20> 19>24> 14>15> 
29>30>11>14> 15>24> 33>19>22> 18>19>20> 30>15>28>31>17> 
24>11>11>28> 18>31>19>29> 22>19>16>30>15>24>. 15>15>24> 
26>28>11>13>18>30>19>17>15> 32>28>25>31>33> 23>15>30> 28>25>14>15> 
18>11>28>15>24> 29>30>25>26>30> 15>24> 36>15> 32>25>15>22>15>24> 
36>19>13>18> 12>15>19>14>15>24> 18>15>15>22> 15>28>17> 30>25>30> 
15>22>21>11>11>28> 11>11>24>17>15>30>28>25>21>21>15>24>. 33>11>30> 
21>11>24> 15>28> 11>24>14>15>28>29> 17>15>12>15>31>28>15>24>; 
36>15> 18>15>12>12>15>24> 29>15>21>29> 11>13>18>30>15>28> 19>24> 
14>15> 11>31>30>25> 25>26> 15>15>24> 
26>11>28>21>15>15>28>26>22>11>11>30>29>20>15>. 
15>28> 25>24>30>29>30>11>11>30> 15>15>24> 28>15>22>11>30>19>15> 
32>25>22> 26>11>29>29>19>15>, 32>28>15>31>17>14>15> 15>24> 
29>26>25>24>30>11>24>19>30>15>19>30>. 18>15>30> 19>29> 
11>22>29>25>16> 36>15> 15>22>21>11>11>28> 11>22> 20>11>28>15>24> 
21>15>24>24>15>24>. 25>22>17>11>'29> 23>25>15>14>15>28> 19>29> 
15>28> 11>22>22>15>15>24> 24>19>15>30> 36>25> 12>22>19>20> 
23>15>15>, 25>23>14>11>30> 26>15>30>15>28> 
36>25>17>15>24>11>11>23>14> 24>19>15>30> 17>25>15>14> 
17>15>24>25>15>17> 19>29> 32>25>25>28> 18>11>11>28> 
14>25>13>18>30>15>28>. 19>24> 
30>15>17>15>24>29>30>15>22>22>19>24>17> 30>25>30> 18>11>11>28> 
23>25>15>14>15>28> 21>31>24>24>15>24> 26>15>30>15>28> 15>24> 14>15> 
32>11>14>15>28> 32>11>24> 25>22>17>11> 17>25>15>14> 23>15>30> 
15>22>21>11>11>28> 25>26>29>13>18>19>15>30>15>24>. 25>22>17>11>'29> 
23>25>15>14>15>28> 26>28>25>12>15>15>28>30> 36>15> 31>19>30> 
15>22>21>11>11>28> 30>15> 14>28>19>20>32>15>24> 15>24> 36>15> 
12>15>23>25>15>19>30> 36>19>13>18> 25>32>15>28>11>22> 23>15>15>. 
25>22>17>11>'29> 32>11>14>15>28> 21>11>24> 36>19>20>24> 
22>19>15>32>15> 14>25>13>18>30>15>28> 18>15>22>11>11>29> 
24>19>15>30> 18>15>22>26>15>24>, 33>11>24>30> 18>19>20> 
25>32>15>28>22>19>20>14>30> 11>11>24> 15>15>24> 
15>15>30>36>19>15>21>30>15>. 
25>22>17>11> 33>25>28>14>30> 36>19>15>21> 15>24> 18>11>11>28> 
23>25>15>14>15>28> 17>28>19>20>26>30> 17>15>22>19>20>21> 
18>11>11>28> 21>11>24>29> 15>24> 18>15>30> 22>31>21>30> 
18>11>11>28> 25>23> 36>15> 31>19>30> 15>22>21>11>11>28> 30>15> 
14>28>19>20>32>15>24>. 25>22>17>11> 30>28>25>31>33>30> 
25>26>24>19>15>31>33> 15>24> 25>26>24>19>15>31>33> 15>24> 
25>26>24>19>15>31>33>, 23>11>11>28> 18>15>30> 22>31>21>30> 
18>11>11>28> 23>11>11>28> 24>19>15>30> 25>23> 
17>15>22>31>21>21>19>17> 30>15> 33>25>28>14>15>24>. 
25>24>14>15>28>30>31>29>29>15>24> 19>29> 26>15>30>15>28> 
36>19>20>24> 22>15>32>15>24> 11>11>24> 18>15>30> 
32>15>28>26>15>29>30>15>24>; 18>19>20> 23>11>11>21>30> 
29>22>15>13>18>30>15> 33>15>28>21>15>24> (18>19>20> 19>29> 
21>31>24>29>30>15>24>11>11>28>), 32>15>28>32>15>15>22>30> 
36>19>13>18> 14>15> 18>15>22>15> 14>11>17> 14>25>25>28> 15>24> 
25>23>14>11>30> 18>19>20> 30>25>13>18> 24>19>15>30>29> 
12>15>30>15>28>29> 30>15> 14>25>15>24> 18>15>15>16>30> 
23>11>29>30>31>28>12>15>15>28>30> 18>19>20> 14>15> 18>15>22>15> 
14>11>17> 19>24> 14>11>17> 31>19>30> 30>15>28>33>19>20>22> 
18>19>20> 11>11>24> 25>22>17>11> 14>15>24>21>30>. 18>19>20> 
21>11>24> 23>11>11>28> 24>19>15>30> 25>32>15>28> 18>11>11>28> 
18>15>15>24> 21>25>23>15>24>. 11>16> 15>24> 30>25>15> 
21>25>23>15>24> 36>15> 15>22>21>11>11>28> 30>15>17>15>24> 25>26> 
29>30>28>11>11>30> 25>16> 36>15> 21>25>23>30> 15>15>24>29> 
22>11>24>17>29>. 18>19>20> 23>15>28>21>30> 25>26> 14>11>30> 36>15> 
15>28> 29>30>15>15>14>29> 29>22>15>13>18>30>15>28> 31>19>30> 
17>11>11>30> 36>19>15>24>. 18>19>20> 21>11>24> 36>19>15>24> 
14>11>30> 36>15> 36>19>15>21> 19>29> 15>24> 36>15> 
32>15>28>30>15>22>30> 18>15>23> 14>11>30> 36>15> 15>15>24> 
18>15>28>29>15>24>30>31>23>25>28> 18>15>15>16>30>. 
25>22>17>11> 29>13>18>15>19>14>30> 32>25>25>28> 14>15> 
14>15>28>14>15> 21>15>15>28>, 23>11>11>28> 18>15>30> 21>11>24> 
18>11>11>28> 11>22>22>15>23>11>11>22> 24>19>15>30> 23>15>15>28> 
29>13>18>15>22>15>24> 24>31> 36>15> 30>25>13>18> 12>19>20>24>11> 
18>15>30> 15>19>24>14>15> 32>11>24> 18>11>11>28> 22>15>32>15>24> 
18>15>15>16>30> 12>15>28>15>19>21>30>. 36>15> 19>29> 
30>15>32>28>15>14>15>24> 23>15>30> 14>15> 17>25>15>14>15> 
32>28>19>15>24>14>29>13>18>11>26> 14>19>15> 36>15> 33>15>15>28> 
25>26>12>25>31>33>30> 23>15>30> 26>15>30>15>28>. 
24>31> 33>25>28>14>30> 36>15> 25>26>17>15>24>25>23>15>24> 19>24> 
18>15>30> 36>19>15>21>15>24>18>31>19>29>. 36>15> 12>15>17>19>24>30> 
33>11>28>30>11>11>22> 31>19>30> 30>15> 29>22>11>11>24> 15>24> 
36>15> 33>25>28>14>30> 21>11>11>22> 32>11>24> 14>15> 
13>18>15>23>25>30>18>15>28>11>26>19>15>. 25>24>14>11>24>21>29> 
11>22>22>15>29> 12>22>19>20>16>30> 26>15>30>15>28> 32>11>24> 
18>11>11>28> 18>25>31>14>15>24> 15>24> 18>19>20> 21>25>23>30> 
18>11>11>28> 15>22>21>15> 14>11>17> 15>15>24> 
12>15>36>25>15>21>20>15> 12>28>15>24>17>15>24>. 11>22>29> 18>15>30> 
15>28>17>15>28> 15>24> 15>28>17>15>28> 33>25>28>14>30> 36>19>30> 
18>19>20> 14>11>17> 15>24> 24>11>13>18>30> 24>11>11>29>30> 
18>11>11>28> 12>15>14>. 11>16> 15>24> 30>25>15> 12>28>15>24>17>30> 
18>19>20> 18>11>11>28> 13>11>14>15>11>31>30>20>15>29> 15>24> 
29>24>25>15>26>20>15>29>. 25>26> 15>15>24> 14>11>17> 
24>15>15>23>30> 18>19>20> 30>31>28>21>29> 16>28>31>19>30> 23>15>15> 
15>24> 14>11>30> 32>19>24>14>30> 36>15> 18>15>30> 
11>22>22>15>28>22>15>21>21>15>28>29>30>. 15>15>24> 33>15>15>21> 
22>11>30>15>28> 25>32>15>28>22>19>20>14>30> 25>22>17>11>. 


Opdracht 3: maak nu zelf een macro die de bovenstaande cijfers en tekens "omzet" in een normale Nederlandse tekst. De bedoeling is dat je de 11 verandert in een a, de 12 in een b, de 13 in een c, etc.. Als dat gebeurd is, dan moet je ook nog de ">" veranderen in "niks" - in een blanko dus.

Als je de macro gemaakt hebt, pas hem dan toe op de bovenstaande verzameling van cijfers en punten en presenteer de "originele tekst".