Terug

Geheimschrift maken met behulp van macro's

Let op: Voor je begint aan de opdracht (en die staat onderaan) moet je eerst even checken of je voldoende weet van Bewerken | Vervangen in het programma Word ! Dat geldt ook voor het kunnen gebruiken van macro's. Kijk anders nog even hier .

Lees eerst de opdracht (nr. 2) - helemaal onderaan!

22>15>25>24> 14>15> 33>19>24>30>15>28>: 29>15>28>15>24>11>14>15>

18>15>30> 12>25>15>21>15>24>33>15>15>21>17>15>29>13>18>15>24>21> 
32>11>24> 
24>15>17>15>24>30>19>15>24>18>25>24>14>15>28>14>32>19>20>16>15>24
>24>15>17>15>24>30>19>17>, '29>15>28>15>24>11>14>15>' 32>11>24> 
22>15>25>24> 14>15> 33>19>24>30>15>28>, 14>11>30> 19>24> 18>15>30> 
21>11>14>15>28> 29>30>25>24>14> 32>11>24> '14>15> 
32>19>20>16>30>19>17>29>30>15> 23>15>19>' 18>15>15>16>30> 
32>15>15>22> 21>28>19>30>19>15>21> 30>15> 32>15>28>14>31>28>15>24> 
17>15>18>11>14>. 36>25> 36>25>31> 15>28> 15>15>24> 
32>15>28>21>15>15>28>14>15> 32>15>28>17>15>22>19>20>21>19>24>17> 
30>31>29>29>15>24> 11>31>29>13>18>33>19>30>36> 15>24> 
21>28>25>11>30>19> 36>19>20>24> 17>15>23>11>11>21>30> 15>24> 
18>15>30> 14>25>15>22> 32>11>24> 14>15> 
12>25>15>21>15>24>33>15>15>21>, 23>15>24>29>15>24> 
12>15>33>31>29>30> 18>31>14>15>24> 32>11>24> 14>15> 
17>28>31>33>15>22>19>20>21>15> 
17>15>12>15>31>28>30>15>24>19>29>29>15>24> 31>19>30> 14>15> 
30>33>15>15>14>15> 33>15>28>15>22>14>25>25>28>22>25>17>, 
33>15>28>14> 24>19>15>30> 12>15>28>15>19>21>30>. 
14>11>11>28>24>11>11>29>30> 33>15>19>17>15>28>14>15>24> 15>15>24> 
11>11>24>30>11>22> 13>18>28>19>29>30>15>22>19>20>21>15> 
29>13>18>25>22>15>24> 18>15>30> 12>25>15>21>20>15> 11>11>24> 
18>31>24> 22>15>15>28>22>19>24>17>15>24> 31>19>30> 30>15> 
28>15>19>21>15>24> 32>11>24>33>15>17>15> 14>15> 
29>15>34>31>15>22>15> 26>11>29>29>11>17>15>29> 14>19>15> 15>28> 
19>24> 32>25>25>28> 21>25>23>15>24>.
19>24> 29>15>28>15>24>11>14>15> 14>28>11>11>19>30> 18>15>30> 25>23> 
18>15>30> 25>25>28>22>25>17>29>30>28>11>31>23>11> 33>11>11>28> 
14>15> 20>25>25>14>29>15> 11>24>24>15>21>15> 19>20>29>23>11>24>, 
23>25>15>14>15>28> 32>11>24> 13>25>23>26>25>24>19>29>30> 12>15>24> 
33>15>19>29>29>, 11>22> 18>11>11>28> 18>15>22>15> 22>15>32>15>24> 
23>15>15> 33>25>28>29>30>15>22>30>. 11>24>24>15>21>15> 
19>20>29>23>11>24> 19>29> 15>15>24> 
22>15>32>15>24>29>22>31>29>30>19>17>15> 32>28>25>31>33> 32>11>24> 
32>19>15>28>15>24>36>15>32>15>24>30>19>17> 15>24> 11>22>29> 
12>19>20> 18>11>11>28> 15>15>24> 30>31>23>25>28> 33>25>28>14>30> 
32>11>29>30>17>15>29>30>15>22>14> 12>15>29>22>31>19>30> 
18>11>11>28> 15>24>19>17>15> 36>25>25>24> 12>15>24> 
(30>15>32>15>24>29> 32>15>28>30>15>22>22>15>28> 32>11>24> 
18>15>30> 32>15>28>18>11>11>22>) 14>19>30> 32>25>25>28> 
18>11>11>28> 32>15>28>12>25>28>17>15>24> 30>15> 18>25>31>14>15>24> 
25>23> 18>11>11>28> 22>15>32>15>24>29>22>31>29>30> 24>19>15>30> 
30>15> 12>15>14>15>28>32>15>24>. 14>11>30> 19>29> 23>11>11>28> 
17>25>15>14> 25>25>21>, 33>11>24>30> 19>15>30>29> 22>11>30>15>28> 
33>25>28>14>30> 11>24>24>15>21>15> 32>15>28>22>19>15>16>14> 25>26> 
14>15> 36>15>32>15>24>15>24>36>15>32>15>24>30>19>17>-
20>11>28>19>17>15> 16>28>15>14> 12>11>13>18>23>11>24>. 15>15>24> 
20>25>25>14> 32>11>24> 18>15>30> 30>35>26>15> 36>25>11>22>29> 
14>15> 33>19>24>30>15>28> 11>22> 15>15>28>14>15>28> 18>15>15>16>30> 
12>15>29>13>18>28>15>32>15>24>: 15>15>24> 
25>24>14>31>19>14>15>22>19>20>21> 32>15>28>22>15>14>15>24> 19>24> 
14>15> 18>11>24>14>15>22>, 15>15>24> 30>19>21>21>15>22>30>20>15> 
26>11>30>29>15>28>19>17>, 23>11>11>28> 24>19>15>30> 
25>24>29>35>23>26>11>30>18>19>15>21>. 11>22>29> 33>15>15>28> 
15>15>24> 30>19>20>14> 22>11>30>15>28> 11>24>24>15>21>15> 
26>22>25>30>29>15>22>19>24>17> 32>15>28>14>33>19>20>24>30> 
17>11>11>30> 12>15>24> 29>11>23>15>24> 23>15>30> 16>28>15>14> 
24>11>11>28> 18>11>11>28> 25>26> 36>25>15>21>. 36>15> 
12>22>19>20>21>30> 30>15> 36>19>20>24> 11>16>17>15>28>15>19>29>14> 
24>11>11>28> 29>26>22>19>30> 19>24> 21>28>25>11>30>19>. 
11>24>24>15>21>15> 33>11>29> 11>22>30>19>20>14> 15>28>17> 
12>15>36>19>17> 23>15>30> 33>11>30> 15>28> 19>24> 14>15> 
33>15>28>15>22>14> 17>15>12>15>31>28>14>15> 15>24> 17>19>24>17> 
15>28> 32>11>11>21> 25>32>15>28> 19>24> 14>19>29>13>31>29>29>19>15> 
23>15>30> 18>11>11>28> 36>25>25>24>. 36>15> 21>15>15>21> 
11>22>30>19>20>14> 24>11>11>28> 18>15>30> 24>19>15>31>33>29> 15>24> 
24>11>11>28> 11>11>24>22>15>19>14>19>24>17> 32>11>24> 15>15>24> 
12>25>29>24>19>29>13>18>15> 32>28>25>31>33> 14>19>15> 25>26> 14>15> 
30>15>22>15>32>19>29>19>15> 18>11>11>28> 32>15>28>18>11>11>22> 
14>15>15>14>, 12>15>29>22>25>25>30> 36>15> 23>15>30> 11>22> 
18>11>11>28> 17>15>22>14> 24>11>11>28> 18>15>30> 
32>25>25>28>23>11>22>19>17> 20>25>15>17>25>29>22>11>32>19> 30>15> 
28>15>19>36>15>24> 25>23> 14>15> 23>15>24>29>15>24> 14>11>11>28> 
30>15> 18>15>22>26>15>24> 19>24> 26>22>11>11>30>29> 32>11>24> 
23>11>11>28> 30>25>15> 30>15> 21>19>20>21>15>24> 36>25>11>22>29> 
14>15> 28>15>29>30> 32>11>24> 14>15> 33>15>28>15>22>14> 
14>15>15>14>. 11>24>24>15>21>15> 32>11>22>30> 19>24> 14>15> 
18>11>24>14>15>24> 32>11>24> 15>15>24> 
36>33>15>24>14>15>22>11>11>28> 14>19>15> 18>11>11>28> 11>22> 
18>15>30> 17>15>22>14> 11>16>18>11>24>14>19>17> 23>11>11>21>30>. 
30>15>28>31>17> 19>24> 24>15>14>15>28>22>11>24>14> 14>31>31>28>30> 
18>15>30> 24>19>15>30> 22>11>24>17> 23>15>15>28> 
32>25>25>28>14>11>30> 11>24>24>15>21>15> 
25>32>15>28>22>19>20>14>30> 11>11>24> 18>11>11>28> 30>31>23>25>28>. 
26>11>29> 14>11>24> 21>25>23>15>24> 33>15> 15>28> 
15>19>17>15>24>22>19>20>21> 11>13>18>30>15>28> 33>11>30> 
18>11>11>28> 15>13>18>30> 12>15>33>25>25>17> 25>23> 24>11>11>28> 
21>28>25>11>30>19> 30>15> 17>11>11>24>. 14>15> 33>19>24>30>15>28> 
22>19>15>30> 11>24>24>15>21>15> 11>22> 29>24>15>22> 19>24> 
18>15>30> 12>15>17>19>24> 32>15>28>14>33>19>20>24>15>24> 15>24> 
14>11>11>28>24>11> 33>25>28>14>30> 
17>15>22>15>19>14>15>22>19>20>21> 14>31>19>14>15>22>19>20>21> 
33>11>11>28>25>23>. 23>11>11>28> 26>11>29> 11>22>29> 36>15> 
14>25>25>14> 19>29> 32>19>24>14>30> 12>15>24> 15>15>24> 
11>16>29>26>28>11>11>21> 23>15>30> 15>15>24> 
26>29>35>13>18>19>11>30>15>28> 32>25>25>28> 
25>25>28>22>25>17>29>30>28>11>31>23>11>'29> 15>24> 21>25>23>30> 
18>19>20> 15>28>11>13>18>30>15>28> 14>11>30> 18>11>11>28> 
30>33>15>15>22>19>24>17>12>28>25>15>28> 12>15>24>20>11>23>19>24>, 
14>19>15> 19>24> 14>15> 25>25>28>22>25>17> 19>29> 
32>15>28>23>25>25>28>14>, 18>11>11>28> 12>19>20> 15>15>24> 
11>28>28>15>29>30>11>30>19>15> 19>24> 14>15> 25>25>28>22>25>17> 
18>15>15>16>30> 17>15>28>15>14> 14>25>25>28> 14>15> 
11>11>24>14>11>13>18>30> 32>11>24> 14>15> 
26>25>22>19>30>19>15>23>11>24>24>15>24> 11>16> 30>15> 
22>15>19>14>15>24> 14>25>25>28> 30>15> 14>25>15>24> 11>22>29>25>16> 
18>19>20> 17>15>21> 33>15>28>14>. 25>26> 14>15>36>15>22>16>14>15> 
23>11>24>19>15>28> 33>11>29> 14>15> 12>25>29>24>19>29>13>18>15> 
32>28>25>31>33> 25>26> 30>15>22>15>32>19>29>19>15> 14>25>25>28> 
18>11>11>28> 32>11>14>15>28> 17>15>28>15>14>. 
18>15>30> 16>15>19>30> 14>11>30> 19>24> 29>15>28>15>24>11>14>15> 
14>15> 22>19>24>21> 33>15>28>14> 17>15>22>15>17>14> 
30>31>29>29>15>24> 14>15> 30>33>15>15>14>15> 
33>15>28>15>22>14>25>25>28>22>25>17> 15>24> 
20>25>15>17>25>29>22>11>32>19> 18>11>14> 24>19>21>29> 30>15> 
23>11>21>15>24> 23>15>30> 18>15>30> 11>11>24> 15>22>21>11>11>28> 
17>15>22>19>20>21>29>30>15>22>22>15>24> 32>11>24> 14>15> 
30>33>15>15> 17>15>12>15>31>28>30>15>24>19>29>29>15>24>. 14>11>30> 
21>11>24> 25>25>21> 24>19>15>30>. 14>15> 33>19>24>30>15>28> 
33>19>22> 32>25>22>17>15>24>29> 23>19>20> 17>15>33>25>25>24> 
14>31>19>14>15>22>19>20>21> 23>11>21>15>24> 14>11>30> 14>19>30> 
29>25>25>28>30> 14>19>24>17>15>24> 24>25>17> 29>30>15>15>14>29> 
17>15>12>15>31>28>15>24> 15>24> 14>11>11>28>24>11>11>29>30> 
14>11>30> 14>15> 25>25>28>22>25>17> 32>25>25>28> 32>15>22>15>24> 
14>19>15> 15>28> 25>24>14>15>28> 18>15>12>12>15>24> 
17>15>22>15>14>15>24> 24>25>17> 29>30>15>15>14>29> 24>19>15>30> 
25>32>15>28> 19>29>.
19>24> 30>15>17>15>24>29>30>15>22>22>19>24>17> 30>25>30> 20>11>24> 
33>25>22>21>15>28>29> 14>19>15> 18>15>30> 
12>25>15>21>15>24>33>15>15>21>-15>29>29>11>35> 14>15> 
'36>33>11>28>30>15> 12>15>32>28>19>20>14>19>24>17>' 
29>13>18>28>15>15>16>, 18>11>11>22>30> 14>15> 33>19>24>30>15>28> 
18>15>30> 19>24>14>15>28>14>11>11>14> 24>19>15>30> 25>23> 20>15> 
14>19>15> 26>19>20>24> 32>11>24> 14>15> 25>25>28>22>25>17> 30>15> 
22>11>30>15>24> 32>25>15>22>15>24>. 18>19>20> 17>11>16> 
24>19>15>30> 14>15> 29>13>18>25>26> 14>19>15> 22>25>31>19>29> 
26>11>31>22> 12>25>25>24> 12>15>14>25>15>22>14>15> 30>25>15>24> 
14>15>36>15> 36>19>20>24> 12>25>15>21>15>24> 29>13>18>28>15>15>16> 
25>24>14>15>28> 18>15>30> 23>25>30>30>25> '29>13>18>25>26> 14>15> 
23>15>24>29>15>24> 30>25>30> 36>19>20> 15>15>24> 
17>15>33>15>30>15>24> 21>28>19>20>17>15>24>'.
25>24>14>11>24>21>29> 14>11>30> 14>15> 33>19>24>30>15>28> 25>24>29> 
14>19>30> 24>19>15>30> 17>15>17>15>32>15>24> 18>15>15>16>30> 19>29> 
29>15>28>15>24>11>14>15> 15>15>24> 22>15>31>21> 12>25>15>21> 25>23> 
30>15> 22>15>36>15>24>. 18>15>30> 19>29>, 24>15>30> 11>22>29> 
36>19>20>24> 32>25>28>19>17>15> 28>25>23>11>24> '14>15> 
28>31>19>23>30>15> 32>11>24> 29>25>21>25>22>25>32>', 
29>26>11>24>24>15>24>14> 15>24> 25>26>28>15>13>18>30>. 18>15>30> 
22>11>11>30> 20>15> 33>15>22> 24>11>14>15>24>21>15>24> 25>32>15>28> 
18>15>30> 12>15>17>28>19>26> 25>25>28>22>25>17>. 11>22>22>15>15>24> 
14>11>24> 23>15>15>28> 25>32>15>28> 14>15> 25>25>28>22>25>17> 
32>11>24>14>11>11>17> 14>15> 14>11>17> 19>24> 
20>25>15>17>25>29>22>11>32>19> 14>11>24> 25>32>15>28> 14>15> 
30>33>15>15>14>15> 33>15>28>15>22>14>25>25>28>22>25>17> 
32>19>20>16>30>19>17> 20>11>11>28> 17>15>22>15>14>15>24>. 15>24> 
30>20>11>, 14>19>15> 29>15>34>26>11>29>29>11>17>15>29>. 36>15> 
32>11>22>22>15>24> 23>19>29>29>13>18>19>15>24> 15>15>24> 
12>15>15>30>20>15> 31>19>30> 14>15> 30>25>25>24> 
32>15>28>17>15>22>15>21>15>24> 23>15>30> 14>15> 15>15>28>29>30>15> 
18>15>22>16>30> 32>11>24> 18>15>30> 12>25>15>21>, 23>11>11>28> 
32>15>28>14>15>28> 18>15>12>12>15>24> 36>15> 23>11>11>28> 15>15>24> 
21>22>15>19>24> 11>11>24>14>15>15>22>. 29>15>34> 19>29> 
30>25>13>18> 25>25>21> 19>15>30>29> 33>11>30> 19>24> 18>15>30> 
22>15>32>15>24> 18>25>25>28>30> 15>24> 14>11>11>28>24>11>11>29>30> 
17>15>15>16>30> 18>15>30> 25>25>21> 24>25>17> 33>11>30> 
23>15>15>28> 26>19>30> 11>11>24> 18>15>30> 32>15>28>18>11>11>22>. 
29>15>28>15>24>11>14>15> 19>29> 14>11>24> 
23>19>29>29>13>18>19>15>24> 24>19>15>30> 18>15>30> 12>25>15>21> 
33>11>30> 32>15>22>15>24> 32>11>24> 15>15>24> 
12>25>15>21>15>24>33>15>15>21>17>15>29>13>18>15>24>21> 23>15>30> 
14>19>30> 30>18>15>23>11> 32>15>28>33>11>13>18>30> 
18>11>14>14>15>24>. 18>15>30> 19>29> 33>15>22> 15>15>24> 
22>15>31>21> 12>25>15>21> 23>15>30> 15>15>24> 
12>15>22>11>24>17>28>19>20>21> 25>24>14>15>28>33>15>28>26>, 
33>11>30> 18>15>30> 30>25>13>18> 24>25>17> 
19>24>30>15>28>15>29>29>11>24>30> 23>11>11>21>30>. 19>21> 18>15>12> 
23>15> 36>15>21>15>28> 24>19>15>30> 32>15>28>32>15>15>22>14>. 

Opdracht 2: maak nu zelf een macro die de bovenstaande cijfers en tekens "omzet" in een normale Nederlandse tekst. De bedoeling is dat je de 11 verandert in een a, de 12 in een b, de 13 in een c, etc.. Als dat gebeurd is, dan moet je ook nog de ">" veranderen in "niks" - in een blanko dus.

Als je de macro gemaakt hebt, pas hem dan toe op de bovenstaande verzameling van cijfers en punten en presenteer de "originele tekst".