Terug naar Wiskunde

.......

Cosinus als functie van X uitgedrukt in "radialen" i.p.v. graden


Cosinus
y = cos x = cos(x)
f(x) = cos x = cos(x)