Terug

Fouten Controle HTML

Checklist om de fouten uit je html-codes te halen of om verbeteringen door te voeren

 1. staat er na <TITLE> ook ergens </TITLE>
 2. staat er na <HEAD> ook ergens </HEAD>
 3. komt <BODY> inderdaad maar een keer voor
 4. heb je wel een “table” gebruikt op tenminste een van je sites
 5. is je onderwerp OK; bij twijfel vraag dan om goedkeuring of overleg
 6. als je floppy’s gebruikt, heb je dan wel een reserve kopie gemaakt
 7. heb je wel minimaal vier afzonderlijke websites gemaakt
 8. heb je al gekeken naar "JavaScript", Animated Gifs, Muziek op je site, e.d.
 9. heb je al dit soort informatie op de huiswerk-site gelezen en gevonden
 10. je vindt alles wat je nodig hebt op http://www.xs4all.nl/~wjsn/informatica.htm of bezoek deze site via Haganum en daarna Reticulum
 11. via www.wjsn.nl is dit ook mogelijk, maar dan zie je niet overal de broncodes
 12. staat je site op dezelfde plek als je plaatje(s); b.v. allebei op bureaublad
 13. komt na <FONT ……> ook ergens </FONT> voor
 14. gebruik je wel <FONT FACE=”Arial” SIZE=’2’ COLOR=’#FF0000’> en niet <FONT FACE=’Arial’> gevolgd door <FONT SIZE=’2’> en … etc.
 15. gebruik kleine plaatjes in b.v. <BODY BACKGROUND=”fotovanhans.jpg”>
 16. of gebruik liever <BODY BGCOLOR=’#FFFF00’> i.p.v. achtergrond-plaatjes
 17. volgt bij een link als <A HREF=”maria8.htm”> inderdaad de </A>
 18. zet al je plaatjes op een CD OF op een diskette OF op je eigen computer
 19. gebruik geen internet-adres voor plaatjes i.v.m. nakijken op een lap-top
 20. gebruik je wel <IMG SRC=”plaatje.jpg”> en niet IMG SCR / niet plaatje zonder jpg / niet plaatje.jpg zonder ‘ of ” / niet IMG SRC zonder = etc. etc.
 21. klopt de kleur van je site met die van de teksten (zie "kleurenhoek")
 22. heb je wel links naar al je andere sites (je moet kunnen springen)
 23. heb je al geprobeerd: <MARQUEE DIRECTION=”UP”> en andere varianten