Veel meer informatie hierover: op de Arab Page. Kijk onder meer naar "Je toetsenbord Twee-Talig maken", zodat je steeds kunt wisselen tussen Arabisch en Nederlands. Die informatie staat Hier .


More information about the Arabic Alphabet, Reading, Translating and Writing Arabic: The Arab Page. Information about Arab Keyboards and how to change your own keyboard into an "English-Arabic Keyboard" is presented at this site.