Zoek
Machines
Zoek
Rubriek
News
Service
Scholen
On Line
Educatie
Hoek
Klassieke
Oudheid
Literatuur
Hoek
Kunst
Hoek
Couleur
Page
search engines:
all countries
bibliotheken,
overheden, e.d.
news from all
195 countries
1000 schools:
100 countries
educationial
websites
classics and
ancient history
literature of
the world
art, galleries
and museums
gebruik kleuren
in websites

Terug naar Vakkenhoek
Bijlessen naar Woonplaats
Spaans
Spanish, Espagnol, Spanisch, Spagnuolo, Español
Spaans - Scholen Diverse verwijzingen Spaans, overig


BELOW: Alphabet, alphabet, alfabeto: Español, Spaans, Spanish
Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Letters a b c ch d e f g h i j k l ll
Capitals A B C Ch D E F G H I J K L Ll
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Numbers 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Letters m n ñ o p q r s t u v x y z
Capitals M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
© 2004 - 2008 W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N