Russian Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Russische teksten willen lezen of vertalen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Bijlessen naar Woonplaats
Перебод по бозможности здесь
English: This site can be translated ;
Russisch, Русский, Russian,
Hoe kun je Russische teksten schrijven, lezen en vertalen? KIJK ook eens op de russischetaal.pagina.nl en de rusland.pagina.nl en/of de taal.pagina.nl.
How to read, write and translate Russian texts?
History of the written language
Download Russian Characters (pictures)
Dutch
Arabic
Georgian
Hindi
Armenian
Ethiopian
Mongolian
Tibetan
Lao
Dhivehi
Japanese
Chinese
Korean
Burmese
Thai
Hebrew
Hungarian
Greek
Tamil
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth
Russian TV, Channel 1 - Live Television

Russische letters behoren tot een bepaald taal-schrift , de manier waarop de letters geschreven worden. Hoe oud het schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . Het Russische alfabet [Алфавит] bestaat uit 31 letters plus 2 letters, die zorgen voor "verharding" of "verzachting" van medeklinkers. De 33 karakters worden op Russische sites weergeven door de volgende "symbolen": а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю en я. Om deze karakters te kunnen maken, heeft u deze site of deze nodig.
Hieronder worden trouwens simpelweg plaatjes gebruikt om het Russische Alfabet weer te geven.
Ook worden de Cyrillische Characters zelf weergegeven plus de bijbehorende HTML-codes. Deze presentatie staat Hier . U kunt ook eerst de extra info over de weergave m.b.v. HTML-codes bekijken. Het toetsenbord ZELF "twee-talig" maken is eigenlijk het handigste. Hoe u dat moet doen staat hier .

Russian characters belong to a specific language script , the way it is written. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing . The Russian Alphabet [Алфавит] consists of 33 characters. Those characters at Russian sites are presented as the following "symbols": а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю and я. You can produce these characters yourself. Look for information at this site or at this one. If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Russian examples.
First the Russian Alphabet will be presented. Pictures are used to present the Russian characters.
Also the "symbols" - that were mentioned above - are used to present the Russian Alphabet and in addition the socalled html-codes. You will find this presentation Here . For more information about the HTML-presentation you might look at this site

I. Russisch Alfabet - Russian Alphabet -
nrs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Latin char. a b w g d je jo zj z i j
html nrs 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1105 1078 1079 1080 1081
html codes а б в г д е ё ж з и й
Pictures
Latin char. A B W G D Je Jo Zj Z I J
html nrs 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1025 1046 1047 1048 1049
html codes А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й
Pictures

nrs. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Latin char. k l m n o p r s t u f
html nrs 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092
html codes к л м н о п р с т у ф
Pictures
Latin char. K L M N O P R S T U F
html nrs 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
html codes К Л М Н О П Р С Т У Ф
Pictures

nrs. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Latin char. ch ts tsj sj sjtsj . u, y . e ju ja
html nrs 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103
html codes х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
Pictures
Latin char. Ch Ts Tsj Sj Sjtsj . U, Y . E Ju Ja
html nrs 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
html codes Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Pictures

Nr 4 - de "g" zoals in het franse "garçon".
Nr 23 - de "ch" als in het woord "kachel".
Nr 28 - maakt voorafgaande medeklinker harder.
Nr 29 - klank zit tussen de "oe" en "y" in.
Nr 30 - maakt voorafgaande medeklinker zachter.

Here you will find a simple Russian text [ from http://rusdesign.com ] about "web design".

IN HTML-PRESENTATION: мы предлагаем вам полный спектр услуг по созданию и поддержке веб-сайтов вашей организации. мы создаём сайты, которые призваны выполнятЬ определённые задачи, и мы создаём их так, чтобы эти задачи решалисЬ наиболее эффективно.
сайты, сделанные нами, имеют простой и понятный интерфейс, профессионалЬный программинг, интересный и сочетающийся с вашим видом деятелЬности дизайн, который облегчает работу посетителям.


NORMAL PRESENTATION: Мы предлагаем Вам полный спектр услуг по созданию и поддержке веб-сайтов Вашей организации. Мы создаём сайты, которые призваны выполнять определённые !!! задачи !!!!, и мы создаём их так, чтобы эти задачи решались наиболее эффективно.
Сайты, сделанные нами, имеют простой и понятный интерфейс, профессиональный программинг, интересный и сочетающийся с Вашим видом деятельности дизайн, который облегчает работу посетителям.


Voorbeelden / Examples: Russisch - Russian - Russkij = русский - русский - Cyrillian = Кириллица - Кириллица - - Scholen - Schools - Sjtsjkola = щкола - щкола

DEEL II - De Russische "Characters" die u hier vindt, kunt u zien indien u via "Taal", "Language" of "Codering" kiest voor Cyrillisch. Indien dat niet werkt, dan zijn de Russische karakters - de zgn. "fonts" - NIET op uw computer aanwezig. U zult ze dan eerst moeten downloaden.
Zijn de fonts aanwezig dan kunt u op deze pagina de Russische Letters zien. U ziet echter alleen de Russische tekens, die worden weergegeven met behulp van html-codes. De "gekke" letters en symbolen geven precies hetzelfde weer, maar dat ziet u niet. In deze website is namelijk een zgn. meta-tag opgenomen, die aangeeft dat deze pagina behoort tot de categorie Western European.
Een kopie van een groot deel van deze pagina treft u HIER aan. Het verschil is dat in die "kopie-pagina" een meta-tag staat, die aangeeft dat het om Cyrillian teksten gaat. De "gekke letters en symbolen" zijn verdwenen en u ziet de normale Russische letters.
Geen succes met de Russische fonts? Download dan de Russian Text Converter, die onleesbare Russische teksten omzet in html-codes - in een tekst die u wel kunt lezen.

PART II - The Russian (Cyrillian) characters you will find here can be made visable bij changing the language into Cyrillian (Russian). If that does not help, than the characters - the so called "fonts" - are NOT present at your computer. You will have to download them first.
If Russian fonts are present at your own computer, than you can see the Russian Characters on this page. What you see are the html-presentations only - NOT the original Cyrillian characters. They appear as strange characters, that are not readable. In this page a meta-tag is used that tells your browser that this page is Western European. In order to make clear what is happening here, a copy has been made. It is an copy of the major part of this page. You can find the copy HERE . That copy contains a meta-tag for Cyrillian. At that page all Russian characters can be seen and read. All the strange, unreadable characters are no longer present.
If your Russian fonts fail, you can allways download the Russian Text Converter. Your unreadable Russian texts will be transformed in html-codes - in a text you can read.

PART II, Continue - DEEL II, Vervolg
Russians fonts OK? Try these sites / Probeer deze sites:

PART II, Continue - DEEL II, Vervolg
To make (write) your own Russian websites you can use the "strange" characters on this page - now you know what they represent. P.e. to write the Russian word for "schools" which is: щкола you just have to write down the next text": щкола.

For turning your site into an Russian site, you will also have to add the following mega-tag to the head of your site: meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"
Voor Windows-1251 + adviezen kijk op: Language Tips .

If you do not know all the words in Russian, than use "translation" of texts or translation of entire sites: Translation + Russian Fonts [ перевод ].

© 2003 - 2008 W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N