MS DOS Commands
Geef je computer opdrachten zonder Windows te gebruiken.
TERUG naar: Informatiekunde

ONDERWERP:
Gebruik van DOS commando's
= Activeer het programma COMMAND
WAAR vind ik het programma COMMAND (= het bestand "command.com")? Klik op "Deze Computer", die op je "desktop" staat (= op je bureaublad). Ga daarna naar de map C (= je harde schijf). Nu heb je twee mogelijkheden:
1. WINNT en daarna system32 OF
2. Windows
Dubbelklik daarna op het bestand COMMAND, dat waarschijnlijk ergens onder de mappen staat.
WAT moet ik daarna doen? HOE werkt het? Na het starten van COMMAND, krijg je een scherm te zien met een zwarte achtergrond. Gebruik nu geen Windows en geen muis. Typ achter de > de dos-commando's in; gebruik daarna elke keer de ENTER toets. De DOS opdrachten, die van belang zijn, staan hieronder. De opdrachten, die je moet uitvoeren, zijn in het rood weergegeven. Stoppen doe je met het commando EXIT. Zo kom je weer terug in Windows.
WAAR staan de belangrijkste DOS commando's? Kijk onderaan op deze site: DOS commando's op alfabet of kijk op de site Easy DOS .
WAT doen de DOS commando's die op deze site staan? Zorgen voor een overzicht van wat er op je computer staat, zoeken en sorteren van bestanden, kopieren en verwijderen, mappen maken en verwijderen, bestand andere naam geven, beveiligen tegen kopieren of veranderen, etc.
WAARMEE kan ik oefenen met wat simpele DOS opdrachten? Start met enkele simpele Voorbeelden en Oefeningen .
HOE start ik programma's op met DOS commando's? Programma's als Word, Excel, Freecell, Paint, etc.. kun je opstarten met behulp van DOS-commando's, ALS je in de juiste map staat. Dat soort programma's hebben namen als FREECELL.EXE en die naam moet je intypen zonder de zgn. extensie. Voorbeeld: als je het kaartspel FREECELL.EXE wilt opstarten, dan moet je intypen FREECELL gevolgd door de ENTER toets. Probeer het opstarten van programma's uit op bestanden die eindigen op EXE, COM of BAT (= files die dit soort extensies hebben).
HOE zet ik alle DOS commando's achter elkaar? Zet alle commando's onder elkaar in een bestand (in een zgn. bat-file = batch-file). Gebruik het programma "Kladblok" en zet elke commando op een aparte regel. Als je klaar bent, dan sla je het bestand op. Geef een naam op, die eindigt op BAT. Voorbeeld: noem je bestand HANS.BAT en je kunt het daarna opstarten zoals hierboven werd aangegeven. Alle DOS commanda's die in dat bestand staan, worden nu achter elkaar uitgevoerd.
Maak eventueel ook de concrete opdracht met Batch Files .

Simpele Voorbeelden om mee te beginnen
Om onderstaande opdrachten te kunnen uitvoeren heb je de volgende korte DOS-opdrachten nodig: MD - COPY - TYPE - REN - DIR - ATTRIB - RD - DEL - EXIT - CD plus de opdracht A: en C: . Loop ze allemaal door. En ga na of je snapt wat ze doen (goed lezen EN uitproberen). Kijk ook naar de alfabetische opsomming onderaan - er staat uitleg bij plus diverse voorbeelden !
 • MD = make directory - er wordt een map gemaakt. Voorbeeld: MD SPEL = een map met de naam "spel" wordt gemaakt.
 • CD = change directory. Voorbeeld: CD SPEL = ga naar de directory "spel" (als die bestaat). Ander Voorbeeld: CD.. = ga naar hogere directory. Als je deze opdracht een paar keer herhaalt, kom je altijd uit bij C (de harde schijf zelf).
 • A: of C: = eigenlijk hetzelfde als hierboven: de opdracht brengt je naar directory A in het eerste voorbeeld en naar directory C in het tweede voorbeeld.
 • Opdracht: Doe een floppy in de A-drive, ga naar A en maak daar een map, die je b.v. SPEL noemt. Zie voor: "een map maken" onder MD.
 • COPY = Kopieer een bestand. Voorbeeld: COPY win.ini A: = kopieer win.ini naar drive A (naar diskette). Dat gaat goed vanuit de plek C:\Windows maar het gaat fout als je ergens anders staat. Ander Voorbeeld: COPY kat.txt+hond.txt+paard.txt dieren.txt (bestanden samenvoegen). Uitleg: de bestanden "kat.txt", "hond.txt" en "paard.txt" worden in een bestand onder elkaar gezet - in dit geval in het uitvoer-bestand "dieren.txt"
 • Ander Voorbeeld: COPY C:\Windows\win.ini A: waarmee je een kopieer-opdracht geeft om een bestand van de harde schijf (C) te kopieren naar floppy (A).
 • Opdracht: Kopieer een Windows-bestand naar floppy.
 • TYPE = geeft de inhoud van een bestand weer. Voorbeeld: TYPE win.ini: inhoud van bestand "win.ini" verschijnt; TYPE win.ini/P = precies hetzelfde maar nu per scherm - in geval het bestand erg groot is.
 • REN = rename - m.a.w. verander de naam van een bestand. Voorbeeld: REN maand.doc week.doc waarmee je het bestand "maand.doc" de volgende naam geeft: "week.doc".
 • Opdracht: Kopieer het bestand dat nu op je floppy staat naar de map "SPEL" en verander daarna de naam van dat bestand.
 • DIR = geeft inhoud van de huidige directory weer. DIR A: geeft de inhoud van floppy weer, maar als je in de map A bent, dan is de opdracht DIR voldoende. Voorbeeld: DIR/P geeft de huidige directory weer, maar nu per scherm - handig als de totale weergave niet op een scherm past.
 • Opdracht: Gebruik de DIR opdracht om te zien wat nu op je floppy staat. Gebruik de CD opdracht om hetzelfde te doen in de map, die op je floppy staat (de map SPEL).
 • ATTRIB - attributes (beveiligt je bestanden als "alleen lezen bestanden"). Voorbeeld: ATTRIB +r vacantie.txt (bestand "vacantie.txt" kan niet worden overschreven en ook niet worden verwijderd); Voorbeeld: ATTRIB -r janjaap.txt haalt de beveiling weg voor het bestand "janjaap.txt"
 • Opdracht: Beveilig een bestand naar keuze - doe dat b.v. met een bestand, dat op floppy staat.
 • RD = remove directory. Voorbeeld: RD SPEL = verwijdert de map die "SPEL" heet
 • DEL = delete. Voorbeeld: DEL win.ini = verwijder bestand win.ini. Voorbeeld 1: DEL *.txt = verwijdert alle bestanden uit de huidige directory, die eindigen op "txt" (kladblok-bestanden). Voorbeeld 2: DEL *.doc = verwijdert alle doc-bestanden uit de huidige directory (bestanden die zijn gemaakt met MS WORD).
 • Opdracht: Gooi alles weg wat nu in de map "SPEL" staat. Als dat gelukt is dan gooi je ook de hele map SPEL weg. Je floppy is nu waarschijnlijk helemaal leeg. Is dat niet zo, dan geef je de opdracht DEL *.* (= gooi alles weg). Als ook dat NIET lukt, dan komt dat waarschijnlijk door je vorige ATTRIB-opdracht, waarmee je een bestand beveiligd hebt. Dat bestand kan je dan ook niet weggooien. Kijk of dat inderdaad het geval is !!
 • EXIT = stop; m.a.w. sluit "command.com" af [ en ga b.v. terug naar windows ]

Opdracht met een Batch File
Je moet een bestand maken met de naam "PROBEER.BAT". Dat bestand moet op C komen te staan. Dus: op de harde schijf en dus NIET in een map.
Dat bestand moet je maken met het programma "Kladblok". Doe van te voren een diskette in A.
OPDRACHT: Maak het bestand "PROBEER.BAT" met daarin de volgende DOS opdrachten:
1. eerst moet er een map gemaakt worden, die POGING heet
2. in die nieuwe map moeten 2 andere nieuwe mappen komen: SYSFILES en BATFILES
3. daarna moet gekopieerd worden: het bestand CONFIG.SYS moet in de map SYSFILES komen
4. het bestand AUTOEXEC.BAT moet gekopieerd worden naar de map BATFILES
4. het bestand AUTOEXEC.BAT moet van naam veranderd worden. Het gaat heten: "OTO.BAT"
5. de diskette moet leeg worden gemaakt
6. daarna moet de hele map POGING met alles erin op floppy komen te staan.
EINDE van de opdracht. Probeer het eerst allemaal zelf. Probeer daarna of alles werkt.

RESULTAAT checken: als het bestand PROBEER.BAT gemaakt is EN als het op de juiste plek staan, dan moet je dat bestand activeren. Het gevolg daarvan is, dat er op je floppy een map staat met de naam POGING. In die map staan ook weer 2 andere mappen: SYSFILES en BATFILES. In de map BATFILES staat een bestandje met de naam OTO.BAT.
CONTROLE: kijk hier om na te gaan of jouw batch-file OK is.


MS DOS Commando's op alfabet:

A: Ga naar de A-drive (plaats voor diskette)
APPEND Om bestanden te zoeken; een bestandsnaam en een pad opgeven
ATTRIB Verander kenmerken van bestanden; code opgeven (r, a, s of h) en bestandsnaam b.v. ATTRIB +r win.ini
ATTRIB - andere voorbeelden: ATTRIB +h hand.doc (h = hidden) / ATTRIB -r voet.jpg (verwijdert "Read Only")
C: Ga naar de C-drive (de harde schijf)
CD Ga naar een andere map; naam van de map opgeven - Voorbeeld: CD windows of CD spel
CHKDSK Geeft de kenmerken van de harde schijf weer; repareert ook fouten
CLS Zorgt voor een schoon, leeg scherm
COMP Vergelijkt bestanden met elkaar; tweemaal een bestandsnaam opgeven - Voorbeeld: COMP win.ini din.ini
COPY Kopieert bestand; opgeven bestandsnaam en de gewenste plek - Voorbeeld: COPY win.ini A:
D: Ga naar de D-drive (vaak de CD-ROM)
DATE Geeft de datum weer
DEFRAG Opdracht om te defragmenteren
DEL Verwijdert een bestand; naam van dat bestand opgeven - Voorbeeld: DEL win.ini
DELTREE Verwijdert een volledige map; naam van de map opgeven - Voorbeeld: DELTREE windows
DIR Geeft alle bestanden en mappen weer, die in de huidige directory staan
DIR A: Geeft de inhoud weer van een diskette (dit hoeft niet, ALS je zelf in de map A staat).
DIR/P Geeft de inhoud weer van de huidige map, maar nu per pagina
DISKCOMP Vergelijkt twee diskettes; eerst nr. 1 erin en daarna nr. 2
DISKCOPY Kopieert een diskette naar een andere diskette; eerst nr. 1 erin en daarna nr. 2
EXIT Einde; verlaat het lopende DOS-programma
FIND Zoekt naar teksten in bestanden en naar bestanden; naam en/of tekst opgeven
FOR Maakt herhaald uitvoeren van commando's mogelijk (FOR .... DO ...)
FORMAT Formatteert een schijf of floppy; naam opgeven - Voorbeeld: FORMAT A:
MD Maakt een nieuwe map; naam opgeven - Voorbeeld: MD SPEL
MEM Geeft bezette en vrije geheugen ruimte weer
MORE Geeft volgende pagina van de output weer op het scherm
MOVE Verplaatst bestanden naar de opgeven plek; naam en plek opgeven
RD Verwijdert een map of directory; naam opgeven - Voorbeeld: RD SPEL
REN Verandert de naam van een bestand; oude en nieuwe naam opgeven - Voorbeeld: REN hand.doc voet.doc
SCANDISK Scant de harde schijf of een diskette
SCANREG Scant het register
SORT Sorteert input en zet het resulaat in een bestand of op het scherm; input en output opgeven
TIME Geeft de tijd weer
TREE Geeft een grafische weergave weer van de huidige directory structuur
TYPE Toont de inhoud van een bestand; naam bestand opgeven - Voorbeeld: TYPE win.ini
UNDELETE Maakt verwijdering met DEL-opdracht ongegaan
UNFORMAT Maakt formatteren met FORMAT-opdracht ongedaan
VER Toont het versie nummer van MS DOS
VOL Toont volume label van een diskette (indien aanwezig)
XCOPY Kopieert hele directories, behalve verborgen (hidden) files en systeem bestanden


Inhoud Batch File

MD POGING
CD POGING
MD SYSFILES
MD BATFILES
CD..
COPY AUTOEXEC.BAT POGING\BATFILES
COPY CONFIG.SYS POGING\SYSFILES
CD POGING
CD BATFILES
REN AUTOEXEC.BAT OTO.BAT
CD..
CD..
DEL A:\*.*
XCOPY POGING A: