Mongolia Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Mongoolse teksten willen schrijven of lezen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Mongolian, Uighur Mongol Script, Characters, Language and Alphabet
Hoe kun je Mongoolse teksten maken, lezen of leesbaar maken ?
Mongolian characters: how to write and read Mongolian texts.
History of the written language
Download Mongolian Characters (pictures)
Dutch
Arabic
Georgian
Russian
Armenian
Tibetan
Burmese
Hindi
Bengali
Ethiopian
Japanese
Chinese
Korean
Lao
Thai
Hebrew
Dhivehi
Hungarian
Greek
Tamil
Khmer
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

het Mongoolse script behoort tot het "Sogdian Script" en is verwant met dat van het Tibetaans . Hoe oud het schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . Hieronder staat het Mongoolse alfabet. Om dat te kunnen weergeven werd het volgende gedaan. Eerst werden de vereiste fonts gedownload en die werden in de directory C:\WINDOWS\FONTS neergezet. Download Fonts d.i. Simsun OF Arial Unicode MS. Daarna werd de beste "Talen" browser gedownload, die ervoor zorgt dat de Mongoolse karakters op de juiste manier worden weergegeven. Met Name: Fire Fox 0.9.1 (2,3, etc.) van: www.mozilla.org .

The Mongol language-script is called the het "Sogdian Script" and is related to the Tibetan script . The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing . Below you will find the Mongolian alphabet. In order to present it in the correct way two things have been taken care off. First: fonts were downloaded and were put in the directory C:\WINDOWS\FONTS. Download Fonts : Simsun OR Arial Unicode MS. Second: the best "Language" Browser was downloaded because it can present all language-scripts and characters. Our choise: Fire Fox 0.9.1 (2,3, etc.) from www.mozilla.org .

html nrs
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
pictures
html nrs
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
pictures

Om de karakters weer te geven kunt u HTML-codes gebruiken. Maak zelf de gewenste karakters door gebruik te maken van html-codes : gebruik voor Mongools: 6149 t/m 6210 en 6272 t.m 6295. [ de overige karakters behoren tot het Todo, Sibe en Manchu-script. Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor Mongoolse voorbeelden.
Hier onder staat het volledige Mongoolse alfabet, een digitale tekst en diverse links . Alleen internet browser Fire Fox 0.9.1 laat op dit moment alle karakters zien !! U vindt een plaatje van het Mongoolse alfabet op deze site .
De karakters hieronder worden "scheef" weergegeven. U kunt ze op de juiste manier lezen door ze in gedachten 90 graden (naar rechts) te draaien. Kijk eventueel eerst naar het plaatje , dat reeds gedraaid is.

For the presentation of the characters HTML-codes were used. Make the Mongolian characters yourself by using html-codes . For Mongolian characters you need the html-codes 6149 - 6210 and 6272 - 6295. The other html-codes and characters you see below refer to Todo, Sibe and Manchu-script. If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Mongolian examples.
Below: all characters of the Mongolian alphabet, a Digital text and Importants links Only internet browser Fire Fox 0.9.1 makes all the characters visable. A picture of the Mongolian alphabet is present at this site .
To see the characters below in the right way you should turn your computer over 90 degrees (to the right). To make this clear you can first look at the picture , that is already turned.

html nrs
6149
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
html nrs
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
html nrs
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
html nrs
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
html nrs
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6272
html nrs
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
html nrs
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
The first digital Mongolian text at the Internet is presented below (meaning ?)
At the right the same text - a picture - in the way it should be presented (turned).

ᠼᠽᠵᠦᠽᠧᠼᠳᠤᠡᠥᠴᠸᠳᠴᠵᠶᠷᠸᠼᠽᡂᠴᠡ
ᠴᠼᠽᠸᠼᡇᠽ᠍᠈ᠽᠧᠼᠳᠤᠼᠥᠽᠺᠼᠴᠵᢚᠮ
ᠮᠢᠨᠢᠺ ᠤᠷᠣᠪ ᠬᠧᠨᠠ ᠪᠡᠨᠡ
© 2009 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N