Terug naar Informatiekunde

Samenvatting: Excel, Module 1
Samenvatting van opdracht 1, 2 en 3, maar in feite ook van opdracht 4. De OEFENTOETS vind je
HIER

Wat zijn voor Excel "getallen"? Excel is een "Spreadsheet" - een programma waarmee je onder meer kunt rekenen. Daarvoor heb je getallen nodig. Voor Excel heb je getallen nodig waarin geen spaties of punten voorkomen. Als het rekenen niet lukt, dan weet je hoe dat komt.

Kolommen te smal voor de tekst ? Maak hem breder. Is kolom B te smal, ga dan bovenin tussen de B en de C staan. Je ziet nu dat de "muis" (eigenlijk de zgn. cursor) verandert in het volgende symbool: . Als je dat ziet, dan kun je de "muis" naar rechts verplaatsen en zo dus kolom B breder maken.

Kolom (of rij) toevoegen. Stel deze nieuwe lege kolom moet links van kolom A komen. Druk hiervoor bovenin op de A en daarna op de knop "Invoegen" en kies voor "kolommen". Voor het invoegen van een rij, doet je ongeveer hetzelfde. Om een lege rij in te voegen tussen b.v. de derde en vierde rij, klik je op de 4 links van de vierde rij, daarna op de knop "Invoegen" en kies je voor "rijen".

Datum en Tijd Instellen - BELANRIJK, omdat dit wordt gevraagd tijdens toetsen. Je hebt hiervoor vier verschillende toetsen nodig: CTRL, SHIFT plus de toets met + en de toets met ;
Zet je cursor in een CEL, waar je de datum wilt hebben. Druk nu op "CTRL + ;" en de datum die in je computer staat, komt in die cel te staan. Het is niet belangrijk OF dat de juiste datum is !
Zet je cursor in een CEL, waar je de tijd wilt hebben. Druk nu op "CTRL + SHIFT ;" en het tijdstip die je computer heeft staan, komt in die cel te staan. Dat tijdstip geeft aan WANNEER je aan je toets bent begonnen. Het is niet belangrijk OF dit de juiste tijd is !

Sorteren. Stel in kolom A staan namen. Je wilt alles sorteren op alfabet. Markeer alles wat je hebt - vanaf cel A1 tot en met de cel rechtsonder. Kies daarna voor de knop "Data" en daarna voor "sorteren". Kies nu voor sorteren op basis van Kolom A. Als dan niet kan, moet je eerst "veldnaam" uitzetten !! Druk als alles klopt op OK.

Kolom of rij-breedte. Je moet een bepaalde kolombreedte hebben - bijvoorbeeld voor kolom A. Ga ergens in kolom A staan met je cursor en kies de knop "Opmaak". Kies daarna voor "kolommen" en "breedte". Geef een getal op. Voor kolom A kun je bijvoorbeeld 3 invullen. Voor brede kolommen met lange teksten, moet je een groter getal kiezen.

Cellen samenvoegen tot EEN cel - bijvoorbeeld A1, B1 en C1 moeten een geheel worden. Markeer die drie cellen en klik op de knop "Opmaak" en daarna dan voor "Cel eigenschappen" en "Uitlijning". Kies nu voor "Cellen Samenvoegen".

Randen maken - bijvoorbeeld om de samengevoegde cellen bovenin. Markeer enkele cellen of die ene extra brede cel bovenin. Kies voor "Opmaak", voor "Cel Eigenschappen" en daarna voor "Rand". Probeer eerst een buitenrand (= omtrek).

Rekenen door formules in te voeren. Vier getallen optellen? Stel de getallen staan in de derde rij. Ze staan bijvoorbeeld in kolom A tot en met D. Ga ga dan naar de lege cel in de derde rij in kolom E. Type het = teken in. Je krijgt nu linksboven een "menu" waarin alle wiskundige bewerkingen staan. Kies voor "som" (dat is dus optellen).

Rekenen, Vervolg . Voor het optellen van getallen kun je altijd het = teken gebruiken en direct achter het = teken intypen, wat je wilt. Stel je wilt het getal uit cel A5 optellen bij het getal uit cel D15. Ga dan naar de cel waar de uitkomst moet komen. Type daar in: = teken direct gevolgd door A5+D15 en dat geldt ook voor bijvoorbeeld "delen" en "vermenigvuldigen" !
Je kunt dus de + of de - gebruiken, maar ook de * en de / (vermenigvuldigen en delen). Probeer ze alle vier.

De wiskundige formules kopieren - bijvoorbeeld voor de overige duizend rijen. Controleer EERST of de bovenste uitkomst klopt. Als dat zo is, dan kun je de formule kopieren. Stel je eerste berekening staat in de derde rij (zoals het vorige voorbeeld). Daar staat dus ook een formule, die je ziet door op de uitkomst te gaan staan. Kopieer nu de formule naar de vierde rij. Ga na de cel toe, waar het berekende antwoord. De cel ziet er uit als en het kleine vierkantje rechts onder heb je nodig voor het kopieren. Zet je cursor erop en beweeg die daarna naar beneden voor de andere rijen.