Terug

Macro's maken en gebruiken in Word

Met behulp van Macro's kun je een heleboel handelingen, die vaak verricht moeten worden, automatisch laten uitvoeren door een macro op te roepen. Een Macro kun je vergelijken met een filmpje, dat je slechts eenmaal hoeft op te nemen. Vanaf het moment dat "de camera loopt" voer je een aantal handelingen uit. Deze handelingen worden vastgelegd in een "macro", die je later alleen maar hoeft op te roepen. Macro's hebben dus alleen maar zin als je bepaalde handelingen vaak moet uitvoeren.

Een voorbeeld.
In een dossiertoets, in een brief of in werkstukken moet je vaak je naam, het nummer van je klas en je adres vermelden. Daar kun je ook nog andere dingen aan toevoegen zoals: je telefoonnummer, je e-mail adres en b.v. een foto.

Vraag: Hoe ga je te werk, als je het volgende onderaan in AL je brieven wilt stoppen ?
Annelies Heidekamp
Straatweg 118
Uttelevoort
Tel: 984-33456
HIER: .. wil je altijd een bepaalde foto hebben

Antwoord: Maak er een macro van. Dat doe je als volgt.
Kies Extra | Macro | Nieuwe macro opnemen. Nu moet je een naam opgeven b.v. "Ondertekening". Vanaf dat moment staat de camera aan. Je ziet een zgn. Opnamebalk met in het midden een blauw rondje of vierkantje.
Ga nu naar Opmaak | Lettertype en kies b.v. Arial, lettergrootte 12 en kleur Rood. Type nu b.v. in:
Annelies Heidekamp
Straatweg 118
Uttelevoort
Tel: 984-33456

In de volgende stap voeg je een foto of een plaatje toe (b.v. een pasfoto van jezelf of een plaatje van een bos bloemen, etc.). Kies Invoegen | Figuur en daarna voor Illustratie, voor Foto of kies voor een mooie afbeelding die ergens op je computer staat (of op een diskette).
Nota Bene - om te oefenen met macro's kun je het stuk over de foto eerst even overslaan (mag wel natuurlijk).
Nu moet je de "camera" uitzetten door op het blauwe rondje of vierkantje te klikken dat in het midden van de Opnamebalk zit. Als je dit NIET goed doet, dan loop je de kans op een zgn. "loop" - een eeuwig (voort)durende macro, die niet stopt. M.a.w. kies NIET voor sluiten door het kruisje aan te klikken !

Kijken of het werkt.
Ga naar Bestand en kies voor Nieuw. Je begint nu aan een leeg, nieuw A4-tje. Type iets in b.v.: "Hoi allemaal, hoe is het ermee ? Weten jullie al dat . Nou doei. De groetjes van"
Na dit vreselijk lange verhaal is het tijd om te kijken of je eigen persoonlijke macro werkt. Kies nu voor:
Extra | Macro | Macro's en daarmee krijg je een lijst te zien van de macro's die op jouw computer aanwezig zijn. Selecteer je eigen macro, die je "Ondertekening" hebt genoemd. Kies daarna voor "Uitvoeren".
Als het allemaal goed gaat, dan komt nu dus onderaan keurig je naam in beeld, plus je adres met een rode kleur maar ook de foto, die je had geselecteerd. M.a.w. de macro die je zojuist hebt gemaakt, zet - als je hem oproept - in een klap alles neer, wat je daarvoor had gemaakt.

P.S. Veel mensen hebben voor alles en nog wat een eigen, persoonlijke macro. Een aanrader ! Het kost je eenmaal veel werk, maar daarna ben je snel klaar. Immers je kunt volstaan met: Extra | Macro | Macro's
Voor meer informatie over macro's en VBA kun je kijken op De VBA Page .


Terug