Korea Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Koreaanse teksten willen schrijven, lezen of vertalen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Korean Language
© 2008 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N

Hoe Koreaanse teksten schrijven, lezen en vertalen?
How to write, read or translate Korean texts?

Korean Television: TBC On Air
History of the written language
Download Korean Characters (pictures)
Dutch
Arabic
Georgian
Armenian
Hindi
Tibetan
Mongolian
Lao
Dhivehi
Thai
Japanese
Chinese
Russian
Burmese
Hebrew
Ethiopian
Greek
Hungarian
Tamil
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Het Koreaanse alfabet bestaat uit 24 karakters. Hoe oud het schrift is en hoe speciaal het is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . Om de karakters zelf te kunnen maken, heeft u deze site of deze nodig. In het Koreaans worden de karakters gecombineerd en gegroepeerd: hiermee ontstaan andere "plaatjes" dan onderstaande. Handig is om hiervoor hexa-decimale unicodes te gebruiken. Kijk voor meer informatie hierover op de font page EN naar het voorbeeld rechts onderaan.
Hieronder worden plaatjes gebruikt om het Koreaanse Alfabet weer te geven. Tevens worden de corresponderende HTML-codes vermeld, waarmee u hetzelfde resultaat bereikt.

The Korean Alphabet consists of 24 characters. You can produce the characters yourself. Look for information at this site or at this one. The age of the written Korean language and some remarks about this special language script are is mentioned in: the history of writing . In the Korean language characters are grouped and combined: so more and other "pictures" than those presented below are created. In that case it is easier to use hexa-decimal unicodes. For more information look at the font page AND at the examples below (at the right site).
First the Korean Alphabet will be presented. Pictures and HTML-codes are used to present the Korean characters.

I. Koreaanse Alfabet - Korean Alphabet, 알파벳 =
nrs.latin char.html nrshtml codespic-tures
01
k / g
12593
04
n
12596
07
d / t
12599
09
r / l
12601
17
m
12609
18
b / p
12610
21
s(j)
12613
81
ng
12673
nrs.latin char.html nrshtml codespic-tures
24
j
12616
26
ch
12618
27
k
12619
28
t
12620
29
p / f
12621
30
h
12622
31
ah
12623
33
yah
12625
nrs.latin char.html nrshtml codespic-tures
35
oh
12627
37
yoh
12629
39
o
12631
43
yo
12635
44
u / w
12636
48
yu
12640
49
uh
12641
51
i
12643

There are several combinations. Look at the bottom of this site for: The 68 combinations AND the 24 characters that belong to the alphabet. All the other symbols you will encounter, are based upon this. The characters are placed next to others, below or above other characters. HOW characters are written: look at the example below!
Naast de 24 karakters zijn er ook nog 68 combinaties. Alle symbolen die u zult tegen komen, zijn hierop gebaseerd. De karakters komen voor naast elkaar, maar ook boven elkaar. Zie onderaan deze site voor een overzicht gebaseerd op de HTML-codes 12593 t/m 12684 (de basis). HOE de karakters worden geschreven staat onder in het voorbeeld!

The Korean characters you will find at the internet look like this: 터 (= ÅÍ), 자 (= ÀÚ), 어, etc. So two symbols are used to present one Korean character. If one uses pictures you will see something like this: or .
Sites in South Korea can be found by using the sites that are listed below. A simple Korean text is presented here .


De Koreaanse karakters op internet zien er uit als: 터 (= ÅÍ), 자 (= ÀÚ), 어, etc. Dus twee symbolen zijn nodig om een Koreaanse letter weer te geven. Gebruikt men plaatjes dan ziet het er uit als volgt: of .
Koreaans op het internet vindt u door gebruik te maken van de sites die onderaan deze pagina staan. Een Koreaanse tekst kunt u hier vinden.

Hieronder staan: de 24 letters uit het Koreaanse alfabet EN de combinaties, die u zelf kunt maken m.b.v. de HTML-codes 12593 t/m 12684 ! Gecombineerde karakters en (andere) HTML-codes vindt u hier .
De Koreaanse karakters die u hier vindt, kunt u zien indien u via "Taal", "Language" of "Codering" kiest voor Koreaans. Indien dat niet werkt, dan zijn de Koreaanse karakters - de zgn. "fonts" - NIET op uw computer aanwezig. U zult ze dan eerst moeten downloaden. Ga hiervoor naar deze site of haal ze op van deze site .

Below the characters of the Korean alphabet and the combinations you can make by yourself using the HTML-codes 12593 - 12684 ! Combined characters and (other) HTML-codes are presented here .
The Korean characters you will find here can be made visable by changing the language into Korean. If that does not help, than the characters - the so called "fonts" - are NOT present at your computer. You will have to download them first. Visit this site to do this OR look at this site .

Korean fonts OK? Try these sites / Probeer deze sites:
[ 한국어 / 한국어 ]

For turning your site into a Korean site, you will also have to add the following mega-tag to the head of your site: meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-KR".
Voor Koreaanse Windows + EUC-KR en adviezen kijk op: Language Tips .

If you do not know all the words in Korean, than use "translation" of texts or translation of entire sites: Translation AND/OR: .....

EXAMPLE

For writing the words "Hanguk", "Hankook" or "Hankuk" (= Korea) you will need the following Korean characters: , , , , and again:
First the H is written. At the right site of the H the A is written. The N is placed below those two. At the right site of this the K, the UU and the K are written above one another. The result is:


VOORBEELD

Om de woorden "Hangoek" ofwel "Hankoek" (= Korea) te kunnen schrijven heeft u de volgende Koreaanse karakters nodig: , , , , en nogmaals:
Men schrijft nu eerst de H neer en rechts daarvan de A. Daaronder wordt de N neer gezet. Rechts van deze drie schrijft men onder elkaar de letters K, OE en K. Het resultaat daarvan is:

Korea (People's republic) - Nord-Korea, Demokr. Volksrepublik - Corée du Nord - Corea del Norte - Noord-Korea - Tsjosen Mintsju-tjsui Inmin Konghwa-Guk - Taehan Min Guk - 조선 (KP) / Korea (Republic) - Süd-Korea - Corée du Sud - Corea del Sud - Zuid-Korea - Han Guk - 한국 (KR)