Zoek
Machines
Zoek
Rubriek
News
Service
Scholen
On Line
Educatie
Hoek
Klassieke
Oudheid
Literatuur
Hoek
Kunst
Hoek
Couleur
Page
search engines:
all countries
bibliotheken,
overheden, e.d.
news from all
195 countries
1000 schools:
100 countries
educationial
websites
classics and
ancient history
literature of
the world
art, galleries
and museums
gebruik kleuren
in websites

Terug naar Vakkenhoek Italiaans
Italian, Italien, Italienisch, Italiano
Italiaans op Scholen Zoeken in Italia Italiaans, overig

BELOW: Alphabet, alphabet, alfabeto: Italian, Italiano, Italiaans
Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Letters a b c d e f g h i l m
Capitals A B C D E F G H I L M
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Numbers 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Letters n o p q r s t u v z
Capitals N O P Q R S T U V Z
© 2004 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N