Terug naar Vakkenhoek: Nederlands
Home Page: www.wjsn.nl


BRON: Literama, K.J. Van der Kerk en H.A. Poolland, Uitgeverij Van Walraven, Vaassen
In "Literama" treft u de volgende 110 samenvattingen aan:

Karakteristiek van de Middeleeuwse literatuur
1. KAREL ENDE ELEGAST - Samenvatting 2. VAN DEN VOS REINAERDE - Samenvatting 3. BEATRIJS - Samenvatting 4. GLORIANT - Samenvatting & NU NOCH - Samenvatting 5. LANSELOET VAN DENEMERKEN - Samenvatting 6. ELCKERLIJC - Samenvatting 7. VAN TWEEERLEI MINNE

Karakteristiek van de Overgangstijd
8. MARIKEN VAN NIEUMEGHEN - Samenvatting 9. Anna Bijns, REFREINEN 10. Jonker Jan van der Noot, GEDICHTEN 11. WILHELMUS VAN NASSOUWE - Samenvatting

Karakteristiek van de 17de eeuw
12. P.C. Hooft, GRANIDA 13. P.C. Hooft, WARENAR 14. P.C. Hooft, EROTISCHE GEDICHTEN 15. G.A. Bredero, KLUCHT VAN DE KOE 16. G.A. Bredero, SPAANSCHE BRABANDER 17. J. van den Vondel, HEKELDICHTEN 18. J. van den Vondel, GIJSBRECHT VAN AEMSTEL - Samenvatting 19. J. van den Vondel, JOSEPH IN DOTHAN 20. J. van den Vondel, LUCIFER 21. C. Huygens, DE ZEE-STRAET. 22. J. Cats, SINNE- EN MINNEBEELDEN 23. J. Luyken, DUYTSE LIER

Karakteristiek van de 18de eeuw
24. Pieter Langendijk, DON QUICHOT OP DE BRUILOFT VAN KAMACHO 25. Justin van Effen, BURGERVRIJAGE 26. Rhijnvis Feith, DE ONTMOETING, DE GRAFKELDER 27. Betje Wolff en Aagje Deken, HISTORIE VAN MEJUFFROUW SARA BURGERHART

Karakteristiek van de 19e eeuw tot 1880
28. Willem Bilderdijk, AFSCHEID 29. Is. de Costa, VIJF EN TWINTIG JAREN 30. A.C.W. Staring, MARCO 31. E.J. Potgieter, JAN, JANNETJE EN HUN JONGSTE KIND - Samenvatting 32. Hildebrand, DE FAMILIE STASTOK, DE FAMILIE KEGGE 33. Multatuli, MAX HAVELAAR - Samenvatting 34. Conrad Busken Huct, VERNUFT ONTZONDIGT 35. Jacob van Lennep, DE ROOS VAN DEKAMA 36. A.L.G. Bosboom-Toussaint, MAJOOR FRANS

Karakteristiek 1880 - 1910
37. Marcellus Emants, EEN NAGELATEN BEKENTENIS 38. Jac. Perk, MATHILDE-CYCLUS 39. Willem Kloos, VERZEN I 40. Lod. van Deyssel, EEN LIEFDE 41. Herman Gorter, MEI 42. F. van Eeden, DE KLEINE JOHANNES 1 43. L. Couperus, EXTAZE 44. L. Couperus, DE OUDE TROFIME 45. Jac. van Looy, JAAPJE 46. H. Heyermans, OP HOOP VAN ZEGEN 47. J.H. Leopold, VAN WIJN EEN DRUPPEL, CHEOPS 48. P.C. Boutens, BEATRIJS - Samenvatting 49. H. Roland Holst-van der Schalk, VERZONKEN GRENZEN

Karakteristiek 1910 - 1940
50. Augusta de Wit, ORPHEUS IN DE DESSA 51. Ina Boudier-Bakker, DE STRAAT 52. A. van Schendel, HET FREGATSCHIP JOHANNA MARIA 53. A. van Schendel, DE WERELD EEN DANSFEEST 54. A. van der Leeuw, IK EN MIJN SPEELMAN 55. Nescio, DE UITVRETER 56. Geerten Gossaert, EXPERIMENTEN 57. J.C. Bloem, HET VERLANGEN 58. A. Roland Holst, IN BALLINGSCHAP 59. A. Roland Holst, DEIRDRE EN DE ZONEN VAN USNACH 60. J.W.F. Werumeus Buning, MARIA LECINA 61. M. Nijhoff, HET UUR U 62. H. Marsman, TEMPEL EN KRUIS 63. J.J. Slauerhoff, SCHUIM EN ASCH - Samenvatting 64. F. Bordewijk, KARAKTER - Samenvatting 65. F. Bordewijk, DE ZICEUNERS 66. E. du Perron, SCHANDAAL IN HOLLAND 67. S. Vestdijk, DE KOPEREN TUIN 68. S. Vestdijk, DE VERDWENEN HORLOGEMAKER 69. A. Coolen, PEELWERKERS 70. A. den Doolaard, DE HERBERG MET HET HOEFIJZER 71. A. den Doolaard, HET LAND ACHTER GODS RUG 72. Th. de Vries, STIEFMOEDER AARDE

Karakteristiek 1940 - heden
73. Belcampo, HET GROTE GEBEUREN 74. Bertus Aafjes, EEN VOETREIS NAAR ROME 75. Anna Blaman, OVERDAG EN ANDERE VERHALEN 76. Ed. Hoornik, DE VIS 77. Adriaan van der Veen, HET WILDE FEEST 78. Hella Haasse, OEROEG 79. M. Vasalis, PARKEN EN WOESTIJNEN 80. G. Achterberg, VOORBIJ DE LAATSTE STAD 81. W.F. Herinans, DE DONKERE KAMER VAN DAMOCLES 82. VIJF, 5 TIGERS (Campert, Elburg, Kouwenaar, Lucebert, Schierbeek) 83. Harry Mulisch, DE VERSIERDE MENS 84. Guillaume van der Graft, VOGELS EN VISSEN 85. H.J. Friedericy, DE LAATSTE GENERAAL 86. A. Koolhaas, POGING TOT INSTINCT 87. Leo Vroman, TINEKE 88. J. Waasdorp, HET NAAKTE LEVEN 89. Marga Minco, HET BITTERE KRUID 90. G.K. van het Reve, DE ONDERGANG VAN DE FAMILIE BOSLOWITS, WERTHER NIELAND 91. Remco Campert, LIEFDES SCHIJNBEWEGINGEN 92. Jan Wolkers, KORT AMERIKAANS - Samenvatting

Karakteristiek van de Vlamingen van 1850 - heden
93. Guido Gezelle, GEDICHTEN - Samenvatting 94. August Vermeylen, DE WANDELENDE JOOD 95. Stijn Streuvels, DE OOGST 96. F. Timmermans, PALLIETER 97. W. Elsschot, DE VERLOSSING, DE LEEUWENTEMMER, KAAS 98. Paul van Ostayen, MUSIC-HALL 99. Gerard Walschap, OPROER IN CONCO 100. Marnix Gijsen, HET HUIS 101. Marnix Gijsen, GOED EN KWAAD 102. Marnix Gijsen, DE DIASPORA 103. M. Gilliams, ELIAS OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN 104. Joh. Daisne, DE MAN DIE ZIJN HAAR KORT LIET KNIPPEN 105. Hubert Lampo, DE DUIVEL EN DE MAAGD 106. Hubert Lampo, DE KOMST VAN JOACHIM STILLER 107. Hugo Claus, SUIKER (novelle en toneelstuk) 108. Ivo Michiels, HET AFSCHEID 109. Ward Ruyslinck, DE ONTAARDE SLAPERS 110. Hugo Raes, DE VADSIGE KONINGEN