De GIVON
De GIVON is de meest geraadpleegde maatstaf (indeling, meetlat) voor het scholingsniveau van leerlingen, studenten en sollicitanten. Aan iedereen kan een givon-score worden toegekend - of men nu een jaar mavo heeft behaald, drie jaar vwo, een jaar mbo, etc. of slechts enkele jaren basisonderwijs. Voor meer informatie over de GIVON zelf kunt u terecht bij:
 • De GIVON, de getrapte indeling naar voltooid onderwijsniveau. In: "Tijdschrift voor Onderwijsresearch", jg. 17, nr. 4. Groningen: Universiteit van Groningen/RION, Oktober 1992. Klik voor deze (volledige) versie op GIVON
 • De GIVON: meetlat voor het scholingsniveau van sollicitanten. In: Gids voor Personeelsmanagement, Deventer: Kluwer, Februari 1992, NR. 2.
 • Nieuws & Actualiteit. PW Personeelsmanagement. Amsterdam: VNU Business Publications, April 1992
 • Transparantie van de scholingsmarkt. Beleidsstudies BVE No. 4., B. de Vries en J. Diederen. Nijmegen/Bunnik: ITS. Februari 1993
 • Nederlands als tweede taal: moeilijk voor allochtone en autochtone tweetaligen. W. Jansen Heijtmajer en P. Creemers. Rotterdam: Samenwijs, jg 14, nr. 3. November 1993
 • Achterstand van "tweetaligen" in het onderwijs. W. Jansen Heijtmajer. Sociaal-economische maandstatistiek. Voorburg: CBS. Januari 1994
 • De invloed van sociaal kapitaal in het gezin op de loopbaan van kinderen (doctoraalscriptie Onderwijskunde). K. van Veen. Opleiding Onderwijskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (december 1995).
 • De predictieve validiteit van de PMT-K : Aan de hand van GIVON gegevens. Scriptie. Lilian van der Zanden. 1994.
 • Schoolloopbanen in de vier grote steden ongunstiger. L.J. Herweijer. Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken, jg 3, nr. 3. Voorburg: CBS, 1996. Klik voor dit artikel op: Artikel van Herweijer
 • De Predictieve Validiteit van de ISI aan de hand van GIVON gegevens. Scriptie C.D. van Roon. Utrecht: Universiteit Utrecht. Augustus 1994
 • Sociaal en Cultureel Rapport 1996, Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau, 1996
 • Kwalificatiewinst in de beroepsonderwijskolom.
 • Nulmeting . Nulmeting. J.Geerlig, Y. Kops, P. den Boer en F. van der Veen. ISBN 90-5285-082-8, 2002

De GIVON staat voor:
De Getrapte Indeling naar Voltooid Onderwijs Niveau.
Papieren informatie over de GIVON kunt u verkrijgen door over te stappen naar de Printversie van de GIVON. De Printversie bevat een verkorte versie van de GIVON plus achtergrondinformatie.
Hieronder de GIVON-scores voor het lbo (vbo), mavo, havo en vwo.

92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
givon-scores
lbo-4
lbo-3
lbo-2
lbo-1
lbo
mavo-4
mavo-3
mavo-2
mavo-1
mavo
havo-5
havo-4
havo-3
havo-2
havo-1
havo
vwo-6
vwo-5
vwo-4
vwo-3
vwo-2
vwo-1
vwo
© 2006 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N