Sakartvelo Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Georgische teksten willen schrijven of lezen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.

Georgisch - Georgian Language
Georgische karakters: Hoe kun je Georgische teksten maken, lezen of leesbaar maken?
Georgian characters: how to write and read Georgian texts.
Georgian Television (TV) - Live
History of the written language
Download Georgian Characters (pictures)
Zie ook: De Georgie Pagina
Dutch
Arabic
Hebrew
Greek
Ethiopian
Tibetan
Mongolian
Lao
Dhivehi
Armenian
Japanese
Chinese
Korean
Burmese
Thai
Hindi
Tamil
Khmer
Bengali
Hungarian
Russian
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Georgische letters behoren tot een bepaald taal-schrift , de manier waarop de letters geschreven worden. Hoe oud het schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . Mooie zeer oude teksten vindt u op: www.parliament.ge. Hieronder staat een tekst in het Georgisch, het Georgische alfabet [ en enkele belangrijke links - helemaal onderaan ! ]. Om deze te kunnen weergeven werd het volgende gedaan. Eerst werden Georgische fonts gedownload. Die werden daarna in de directory C:\WINDOWS\FONTS neergezet. De naam voor de font, die gebruikt moet worden is sylfaen . Kijk hieronder voor de download-sites. Daarna werd op deze site een zgn. "meta-tag" gezet, die ervoor zorgt dat de Browser de tekenset UTF-8 kiest. Voor chararter-sets + adviezen kijk op: Language Tips .

Georgian characters belong to a specific language script , the way it is written. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing . Below you will find a Georgian text and the Georgian alphabet [ at the bottom you will find some (important) links ]. In order to present the Georgian text and the Georgian alpfabet in the correct way two things have been taken care off. First: Georgian fonts were downloaded and were put in the directory C:\WINDOWS\FONTS. The name for the font you will have to use is sylfaen . See below for the downloads. Second: a socalled "meta-tag" was put on this site. The meta-tag sets the Internet Browser to the chararter-set "charset UTF-8". For chararter-sets and advise look at the Language Tips .

Het Georgische alfabet bestaan uit 33 letters. Om ze weer te geven op deze pagina werden HTML-codes gebruikt. Voor meer informatie: uitleg html-codes . Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor Georgische voorbeelden.

The Georgian alphabet consists of 33 letters or characters. In order to present them HTML-codes were used. For more information: use of html-codes . If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Georgian examples.

Hieronder staat het Georgische alfabet . Als u geen Georgische fonts op uw computer heeft staan, dan kunt u dat niet zien/lezen. Daarom worden ook plaatjes gebruikt om de letters van het Georgische alfabet weer te geven.

Below the Georgian alphabet is presented. If you have downloaded Georgian Fonts you can see the Georgian characters. If those fonts are NOT present at your computer, you can look at the pictures, that are presented.

Numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HTML-codes
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
Pic-tures
Georgian
characters
Latin characters
a
b
g
d
e
v
z
t
i
k
l
Numbers
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HTML-codes
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
Pic-tures
Georgian
characters
Latin characters
m
n
o
p
zh
r
s
t
u
p
k
Numbers
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
HTML-codes
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
Pic-tures
Georgian
characters
Latin characters
gh
q
sj
ch
ts
dz
tsj
chj
kh
j
h

Het Georgisch alfabet staat hiernaast - links Kunt u delen niet zien? Download Unicode Font (= sylfaen) en verander zonodig het lettertype in uw browser - via "internet-opties". Dat is alles !

At the left you will see the Georgian alphabet: You can not see all of it? Download Unicode Font (= sylfaen) and - if needed - change the lettertype (font) in your internet browser. That is all !!


A very Old Georgian Text is presented below. It is more than 1500 years old. Source: www.parliament.ge .

The sites below are in Georgian or English.
De sites, die hieronder vermeld worden, zijn Georgisch en/of Engels.

 1. Armunicode: Sylfaen Fonts
 2. Georgian Translation
 3. Zari Georgian Fonts
 4. www.heritage.ge: Publications
 5. Geres Georgian Fonts
 6. Search Opentext: Georgia
 7. Search in Georgia Net
 8. Geres searches Georgie
 9. Prime News: Georgia
 10. News Agency Georgia, SARKE
 11. Georgian Internet Academy
 12. IP College Tbilisi
 13. Tbilisi Medical Institute

Below you will find two simple texts in Georgian.

- საქართველო

1992 წლიდან ასეთი ტურნირები საქართველოშიც ეწყობა. ამავე წელს საქართველოს ნორჩ ფიზიკოსთა ნაკრ ებმა გუნდმა პირველად მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო ტურნი ში. 1993 წელს, მოსკოვში, საქართველოს ნაკრებმა მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. აქ მან ყველას აჯობა და თვრ ამეტ გუნდს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. გამარჯვებულ გუნდს ხელმძღვანელობდა იმ დროს თბილისის ი. ვეკუას სახ. 42-ე ფიზ-მათ.


From: www.heritage.ge: ცენტრი გამოსცემს სერიას "საქართველოს მეგზური", რომლის ფარგლებშიც უკვე გამოვიდა ორი ტომი _ ჯავახეთი (ტ. I, ტექსტი 170 გვ. ილუსტრაციები: 77 ნახაზი; 25 ფერადი, 441 შავ-თეთრი ფოტო, ვრცელი ინგლისური რეზიუმე; ავტორები დ. ბერძენიშვილი, ი. ელიზბარაშვილი, ნ. ვაჩეიშვილი, ც. ჩაჩხუნაშვილი. ფოტოები დ. ბერძენიშვილის, ნ. ვაჩეიშვილის, რედაქტორი დ.

© 2009 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N
Georgia - Georgien - Géorgie - Georgië - Sakartvelo - Gruzinskaja - საქართველო (GE)