How to write Old French texts.
Hoe u zelf oud Franse teksten kunt schrijven; écrire en ancien français

Terug naar Vakkenhoek
Bijlessen naar Woonplaats
Frans, (Old) French
(Ancien) Français, Francese, French, Französisch
Alphabet, Alfabet, Alfabeto, , , ,
Mail: ... W J S N ... www.wjsn.nl
W alt's J ungle S tudio N ederland
© 2005-2008

Voici un texte: en français ancien. Hieronder volgt eerst: een Oud Franse tekst; plaatjes van de digitale tekst en van het origineel gevolgd door dezelfde tekst, die volledig digitaal is. De fonts die gebruikt werden zijn: Kelt + Schwaben Alt. De tekst in 1150 jaar oud en is getiteld: "Serments de Strasbourg". Daaronder volgt het Franse alfabet en daarna diverse verwijzingen (vertalen, fonts, etc.)
Below a part of the Old French text "Serments de Strasbourg" is presented (it is 1150 years old). You will see two pictures: of the digital text and of the original - below that the digital text itself. The fonts used to create it are: Kelt + Schwaben Alt. Below that: the French alphabet is presented and more information about: Fonts, Translation, etc.

More Information at:
L o d h u ... v i c ... qm ... m a i or ... n a z u ... e r a t · ... p r i o r
h a e c ... d e i n d e ... s e p e r v a t v r v t e s t a t u s e ·
Pro . do . a mur . & . p x p i . a npoblo . & . nro . comun
s a la a meno . di s t . di . en . a w a n t ·
Het Franse alfabet volgt hieronder. Het bestaat uit 35 symbolen en 24 letters. Nota Bene: de letters K en W zijn van buitenlandse oorsprong en worden nauwelijks gebruikt. Worden ze meegenomen dan kan men 37 symbolen onderscheiden. U kunt de karakters œ, à, â, ç, è, é, ê, î, ï, ô en û zelf maken. Kijk hiervoor op deze site of op deze .
Voorbeelden: cœur [= hart]; à-côté [= terzijde, bijkomstigheid]; âge [= leeftijd ]; français [= frans]; élève [= leerling]; être [= zijn]; île [= eiland]; haïr [= haten]; mûr [= rijp].

BELOW: Alphabet, Alfabet - Frans, Français, French
The French Alphabet is presented below [ 24 letters and 35 characters ]. The K and the W are not French by origin (rarely used). You can create the characters œ, à, â, ç, è, é, ê, î, ï, ô and û yourself. Use the information at this site or this one .
Examples: cœur [= heart]; à-côté [= aside]; âge [= age ]; français [= french]; élève [= pupil]; être [= to be]; île [= island]; haïr [= to hate]; mûr [= ripe, mature].
You can use searchengines in the French Language AND look at the News in French. You can find them under: Searching Europe and Newsservice
[ الحروف اللغة ] L'alphabet français est présenté ci-dessous [ 24 lettres et 35 caractères ]. Le K et le W ne sont pas français par l'origine (rarement utilisée). Vous pouvez créer les caractères œ, à, â, ç, è, é, ê, î, ï, ô et û...vous-même. Employez l'information à cette emplacement ou à celui-ci .
Des examples cœur, œil, maître, à-côté, âge, pinçon, Français, élève, être, île, ôter, haïr, mûr, etc.
Vous pouvez user des moteurs de recherche et visiter News Service (Journaux, Presse) .
Numbers 1 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 9 10
html-codes 97 224 226 98 99 231 100 101 232 233 234 102 103 104 105 238 239 106
Letters a à â b c ç d e è é ê f g h i î ï j
html-codes 65 192 194 66 67 199 68 69 200 201 202 70 71 72 73 206 207 74
Capitals A À Â B C Ç D E È É Ê F G H I Î Ï J
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Numbers 11 12 13 14 14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24
html-codes 108 109 110 111 156 244 112 113 114 115 116 117 251 118 120 121 122
Letters l m n o œ ô p q r s t u û v x y z
html-codes 76 77 78 79 140 212 80 81 82 83 84 85 219 86 88 89 90
Capitals L M N O Œ Ô P Q R S T U Û V X Y Z
Frans op Scholen Diverse verwijzingen Frans, overig

Zoek
Machines
Zoek
Rubriek
News
Service
Scholen
On Line
Educatie
Hoek
Klassieke
Oudheid
Literatuur
Hoek
Kunst
Hoek
Couleur
Page
search engines:
all countries
bibliotheken,
overheden, e.d.
news from all
195 countries
1000 schools:
100 countries
educationial
websites
classics and
ancient history
literature of
the world
art, galleries
and museums
gebruik kleuren
in websites
アルファベット, Франции, Алфавит, الحروف, اللغة