Terug


Een elektronisch bestand (b.v. een Word-bestand of een Website) binnenhalen in Excel

Excel is een krachtig instrument om cijfers te ordenen en verdere berekeningen uit te voeren. Helaas is het zo, dat veel cijfermateriaal dat je tegen komt NIET in een Excel-bestand is opgeslagen. Je vindt het op Internet - in websites - of je ontvangt cijfers, die zijn opgenomen in een Word-bestand ofwel je krijgt een uitdraai uit programma's zoals SPSS. Geen nood echter. Je kunt alles vrij simpel in Excel zetten.

Opdracht 6
Het materiaal dat nodig is voor deze opdracht, staat HIER . Het gaat om een uitgebreide uitdraai, zoals je zelf ook zou kunnen vinden op de website van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De bedoeling is om de uitdraai eerst in Word in te lezen. Wat je verder nodig hebt, is informatie over het vervangen van punten, strepen, lijnen e.d. door blanco's. De eerste stap betreft het verwijderen van alles behalve de kolommen met cijfers. De tweede stap is het opslaan van het resultaat. Kies voor "Opslaan Als" en daarna voor "tekstbestand" - en dus NIET voor een Word-bestand. Hierdoor krijg je een bestand zonder toeters en bellen - een bestand dat alleen bestaat uit zgn. ASCII-characters (ook wel DOS-bestand genoemd). Het gaat er om dat programma's als "Kladblok" en "Simple Text" het resultaat-bestand moeten kunnen openen en lezen.

Daarna open je programma Kladblok of een vergelijkbaar programma en haal het resultaat-bestand op. Kijk of er komma's of spaties staan tussen de kolommen. Als dat niet zo is, zorg er dan voor dat er spaties komen tussen de cijfers - in elke rij. Zorg er ook voor, dat het totaal eruit ziet als een verzameling van kolommen. Kies PAS daarna voor Opslaan. Het verbeterde resultaat-bestand wordt nu (opnieuw) opgeslagen als een "tekstbestand" met alleen ASCII-characters.

Nu pas open je het programma Excel.. Kies voor "Bestand" en daarna voor "Openen". Zorg ervoor dat er gezocht wordt naar "Alle Bestanden". Je ziet nu je bestand staan, dat ingelezen kan worden in Excel - ook al is het GEEN Excel-bestand. Kijk wat wordt voorgesteld en kies steeds voor Volgende of voor Voltooien. Uiteindelijk krijg je alles keurig in Excel en ook nog eens in kolommen en rijen. Pas dan kun je het opslaan als Excel-bestand en is de opdracht geslaagd.


Terug