Terug


De opdracht hieronder laat zien welke ingewikkelde dingen je kunt doen met het programma Excel. Het resultaat is een prachtig gekleurde "robot". Je kunt getallen invoeren en er komen direct uitkomsten uit. Er staat een Reset-knop in, die alle gegevens weer verwijderd. Het resultaat lijkt op de interactieve Applets die je op Internet kunt vinden voor b.v. oefenen met rekenen. Het woord Gulden wordt in de tekst gebruikt. Dan kun je eventueel veranderen in iets anders b.v. in Dollar.


Euro Omrekenmachine

Selecteer in Excel de cellen B2, C2 en D2. Klik nu met de rechtermuisknop op de selectie en kies voor Celeigenschappen. Ga nu naar "Uitlijning’ en selecteer daar de optie ‘Cellen samenvoegen". Zet bovendien de horizontale uitlijning op "Gecentreerd" en de verticale ook. Bevestig met OK.

Type nu in de cel de titel bijvoorbeeld Omrekenmachine of Euro-converter. Bevestig deze invoer met een druk op Enter. Selecteer daarna weer deze cel en geef de letters een mooie opmaak. Bevestig zo nodig met OK. Geef de cel nu ook nog een opvallende vulling (gele kleur). Maak daarna de rij waarin de titel staat iets hoger door de muis op de lijn tussen de rij aanduiding 2 en 3 te zetten, en deze scheidslijn met de muis ingedrukt naar beneden te verplaatsen. Selecteer nu cellen B3 tot en met D3 en druk de Control-toets in, en selecteer door met de muis in die cellen te klikken, dan ook nog de cellen C4, B5, C5, D5, C6, B7, C7 en D8. Kies dan een rustige achtergrondkleur voor deze cellen, bijvoorbeeld licht grijs. Klik nu even met de muis buiten de cellen die je hebt bewerkt. Alle selecties worden nu opgeheven.

Gebruik nu de mogelijkheid om bepaalde cellen van een rand te voorzien. Selecteer eerst de vier losse cellen B4, D4, B6 en D6, en geef deze via de knop "Werkbalk Randopmaak" een dunne rand. Selecteer dan heel het cellenblok B2 tot en met D9, en geef dit een dikke rand. Plaats nu in de cel B3 het woord GULDEN, en in cel D3 het woord EURO. Lijn beide cellen gecentraliseerd uit door op de knop Centreren op de werkbank te drukken. Herhaal dit voor cel B5 waarin het woord EURO komt, en cel D5 waarin het woord GULDEN komt. Plaatst tot slot het woord KOERS in cel C8.

Kies hierna voor: Invoegen | Figuur | Autovormen. Selecteer op de werkbank die verschijnt de optie "Blokpijlen", en kies "Pijl rechts’. Klik nu met de muis links in cel C4 en trek de muis naar rechts. Je bent nu een pijl aan het tekenen. Teken deze precies in de cel. Klik nu op de knop Opvulkleur op de werkbalk, en kies Rood. Klik dan op de knop Kopiëren, selecteer dan de cel C6 en druk op Plakken. Nu staat er tussen beide lege cellen een pijl die duidelijk maakt welke waarde in welk bedrag geconverteerd is. Sluit de werkbank Autovormen. De body van de Euro-converter is nu klaar.

Nu moeten er nog de formules in geplaatst worden die ervoor gaan zorgen dat guldens naar Euro’s, en Euro’s naar guldens worden omgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bekende koers van de Euro - die was 2 gulden en 20 cent. Zet in Cel C9 deze 2,20 of de huidige koers. Mocht de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de gulden veranderen, dan hoef je alleen maar Cel C9 te veranderen. De eenvoudigste berekening is die van Euro’s naar guldens. Plaats de cursor in cel D6 door deze te selecteren. De formule om een bedrag in Euro’s om te zetten in guldens, is het vermenigvuldigen van het bedrag in Euro’s met de waarde van één Euro in guldens, fl. 2,20. Hierbij moet het bedrag in Euro’s uitgelezen worden uit de cel B6 en de koers van de Euro uit C9. De formule wordt dan: =B6*C9 Bevestig deze met Enter. De berekening van guldens naar Euro’s is iets complexer: =B4/C9. Plaats deze formule in cel D4 en bevestig met Enter. Test nu de Euro-converter door in de cellen B4 en B6 twee waarden in te vullen en deze om te laten rekenen in respectievelijk Euro’s en guldens.

Het is duidelijker als we een knop toevoegen die de waarden uit B4 en B6 verwijdert, een soort Reset-knop. Hiertoe moet eerst een macro worden opgenomen om deze twee cellen leeg te vegen. Selecteer eerst de cel C11, en kies dan: Extra | Macro | Nieuwe macro opnemen. Geef als naam op: legen, bevestig met OK. Nu zit je in de opname modus. Selecteer nu eerst cel B4 en druk op de DEL-toets, selecteer daarna B6 en druk wederom op DEL, selecteer daarna C11. Druk daarna op het gekleurde rondje dat op de Opname-balk zit. Dat betekent "Opname stoppen". De macro is nu klaar.

Nu is het zaak een knop te definiëren die als er op geklikt wordt, deze macro uitvoert. Kies: Beeld daarvoor eerst op Werkbalken | Formulieren. Nu verschijnt een aparte werkbank voor Formulieren. Een van de buttons op deze werkbank is voor de functie "Knop’. Selecteer deze door erop te klikken. Verplaats de muis nu terug boven de linkerbovenhoek van cel C11, klik en trek met de muisknop ingedrukt, de muis naar de rechteronderhoek van cel C11. Op deze manier teken je een knop. Zodra de muis wordt losgelaten, verschijnt het venster "Macro toewijzen aan object. Selecteer hier de macro ‘legen" en bevestig met OK. Nu is de macro die de Euro-converter reset, gekoppeld aan deze knop. Alleen heeft de knop nog niet de gewenste tekst. Klik daarom achter de tekst op de knop en verwijder de tekst met de Backspace-toets. Zet daarna de tekst RESET op de knop. Dubbelklik dan op de rand van de knop (die nog altijd geselecteerd is) en verander de opmaak van de tekst in het menu dat verschijnt. Maak de tekst vet en geef deze de kleur rood. Bevestig met OK.

Klik nu buiten de knop en sluit de werkbalk Formulier. Test nu de knop door in de cellen B4 en B6 een waarde in te vullen en de omrekening uit te laten voeren. Druk daarna op de Reset-knop en zie hoe de Euroconverter zich reset. Zodra de muis boven de Reset-knop wordt gezet verandert de cursor in een handje. Dat maakt duidelijk dat deze knop verbonden is met een functie.

[ BRON: Tips & Trucs, april 2000 ]


Terug