How to write Old German texts.
Wie mann selbst altdeutsch schreiben kann. Das Deutsche Alphabet wird unten dargestellt [ 30 Buchstaben ]. Hoe u zelf oud Duitse teksten kunt schrijven.
Duits, Deutsche Sprache
German, Allemand, Deutsch, Tedesco, Oud Duits, altdeutsch, Old German, Alfabeto, Alphabet, Alfabet, , ,
Terug naar Vakkenhoek
Bijlessen naar Woonplaats
W alt's J ungle S tudio N iederlande
© 2005 - 2008 mail: www.wjsn.nl
Beispiel, Voorbeeld, Example: This orginal German text was used to create the text at the left. It was made with MS Word using the Fonts Becker Fraktur

De (Oud) Duitse schrijftaal en de karakters behoren tot een bepaald taal-schrift , de manier waarop de letters geschreven worden. Informatie over de ouderdom van de (Duitse) schrijftaal kunt u vinden op de site geschiedenis van de geschreven taal .
Hierboven staat een gewone, normale Duitse tekst zoals men die 100 jaar geleden schreef. Hieronder vindt u een veel oudere (oud) Duitse tekst; plaatjes van de digitale tekst en van het origineel gevolgd door dezelfde tekst, die volledig digitaal is. De fonts die gebruikt werden zijn:
Kelt + Schwaben Alt. De tekst in 1250 jaar oud en is getiteld: "Merseburger Zaubersprüche". Daaronder volgt het Duitse alfabet gevolgd door diverse verwijzingen (vertalen, fonts, etc.)
(Old) German writing and the characters that are used belong to a specific language script , the way it is written. The age of the "written english language" (of the script) is mentioned in: the history of writing .
At the top you will see a normal old German text as it was written 100 years ago [ Fonts used:
Becker Fraktur ]. Below a part of the Old German text "Merseburger Zaubersprüche" is presented (it is 1250 years old). You will see two pictures: of the digital text and of the original - below that the digital text itself. The fonts used to create it are: Kelt + Schwaben Alt.
Below that you will find: the German alphabet, and also extra information and links about German.

More Information at:
Ei r i s ... s a z u n ... i d i s i ... s a z u n ... h e r a . d u o d e r ... s u m a
h a p t ... h e p t i d u n ... s u m a h e r i l e z i d u n ... s u m a ... cl u
b o d u n ... u m b i c u o n i o ... u u i d i ... i n spr i n c ... h a p t
b a n d u n ... i n u a r u i g a n d u n · H ·
Het Duitse alfabet volgt hieronder. Het bestaat uit 30 karakters. U kunt de karakters ß, ä, ö en ü zelf maken. Kijk hiervoor op deze site of op deze .
Voorbeelden: Öl [= olie]; Österreich [= Oostenrijk]; Äquator [= evenaar]; Äquivalent [= equivalent]; Übersetzung [= vertaling]; Übeltat [= misdaad]; Straße [= Straat]; Großstadt [= grote stad].

Duits, Deutsch, German, الصحف, Alphabet, Alfabet, ,
The German Alphabet is presented below [ 30 characters ]. You can create the characters ß, ä, ö and ü yourself. Use the information at this site or this one .
Examples: Öl [= oil]; Österreich [= Austria]; Äquator [= Equator]; Äquivalent [= Equivalent]; Übersetzung [= Translation]; Übeltat [= Crime]; Straße [= Street]; Großstadt [= Large City].
You can use searchengines in the German Language AND look at the News in German. You can find them under: Searching Europe and Newsservice
Das Deutsche Alphabet wird unten dargestellt [ mit 30 Buchstaben ]. Sie können die Buchstaben ß, ä, ö und ü selbst herstellen: verwenden Sie die Informationen an diesem Ort / Seite oder diesem .
Beispiele mit 1) ö: Öl / Österreich, mit 2) ä: Äquator / Äquivalent, mit 3) ü: Übersetzung / Übeltat und mit 4) ß: Straße / Großstadt.
Suchen ist einfach: Deutsche Suchmaschines und Zeitungen (News) .
Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
html-codes 97 228 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Letters a ä b c d e f g h i j k l m n
html-codes 65 196 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Capitals A Ä B C D E F G H I J K L M N
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Numbers 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
html-codes 111 246 112 113 114 115 223 116 117 252 118 119 120 121 122
Letters o ö p q r s ß t u ü v w x y z
html-codes 79 214 80 81 82 83 . 84 85 220 86 87 88 89 90
Capitals O Ö P Q R S . T U Ü V W X Y Z
Duits op/voor Scholen Diverse Verwijzingen Duits, overig
Translation of German Texts
Deutsch: Übersetzung
Download the Fonts you need
Schwaben, Kelt, Kelt Unicode

Zoek
Machines
Zoek
Rubriek
News
Service
Scholen
On Line
Educatie
Hoek
Klassieke
Oudheid
Literatuur
Hoek
Kunst
Hoek
Couleur
Page
search engines:
all countries
bibliotheken,
overheden, e.d.
news from all
195 countries
1000 schools:
100 countries
educationial
websites
classics and
ancient history
literature of
the world
art, galleries
and museums
gebruik kleuren
in websites
アルファベット, Немецкий, Алфавит, الحروف, الصحف