Dhivehi Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die teksten in Dhivehi willen schrijven of lezen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Maldiven, Thaana Script, Dhivehi Language, Maldives,
Dhivehi: Hoe kun je Dhivehi teksten maken, lezen of leesbaar maken ? [ de taal en schrijfwijze op de Maldiven. ]
Dhivehi characters: how to write and read Dhivehi texts - the script used at the Maldives.
History of the written language
Download Dhivehi Characters (pictures)
Dutch
Arabic
Georgian
Russian
Armenian
Tibetan
Lao
Hindi
Ethiopian
Mongolian
Japanese
Chinese
Korean
Burmese
Thai
Hebrew
Hungarian
Greek
Tamil
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Dhivehi wordt weergegeven met behulp van het script "Thaana" - een combinatie van Sinhala, Hindi maar vooral Arabisch. Het script wordt gerekend tot het Fenicisch taal-schrift . Het wordt - zoals het Arabisch - geschreven van rechts naar links. Hoe oud het schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal . U kunt zelf teksten maken door gebruik te maken van html-codes of van plaatjes. De codes die nodig zijn, zijn html-code 1920 - 1983. Kijk voor meer informatie op de site HTML codes . Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor voorbeelden in het Thaana language-script.
De Dhivehi Alfabet staat hieronder; bekijk ook de opmerkingen onderaan over de klinkers.

Dhivehi is written by means of the socalled "Thaana" script, that is based upon Sinhala, Hindi and mainly Arabic scripts. The script belongs to the Phoenician script . It is - like Arabic - written from right to left. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing . You can make texts yourself be using pictures or html-codes. Using html-codes is the simple way, but you need Windows XP to make the characters visable. OR you can use the best "Language" Browser: Fire Fox 0.9.1 from www.mozilla.org . The browser makes it possible to read all language-scripts - even if you use an old version of Windows. The codes you will have to use are html-code 1920 - 1983. More information on the site HTML codes . If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the examples in Thaana language-script.
The Dhivehi Alphabet is presented below. Also look at the notes about the vowels.

html nrs
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
html codes
ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
pictures
Latin
h
sh
n
r
b
lh
k
uh
v
m
f
dh
th
html nrs
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
html codes
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޘ
ޙ
pictures
Latin
l
g
gn
s
d
z
t
y
p
j
ch
th
he
html nrs
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1969
html codes
ޚ
ޛ
ޜ
ޝ
ޞ
ޟ
ޠ
ޡ
ޢ
ޣ
ޤ
ޥ
ޱ
pictures
Latin
ha
dha
ra
s
si
sa
thi
tha
i
a
ga
va
?

SOURCES used:

The 10 vowels are presented seperately in the following picture: . From left to right they present: ah, aa, uh, u, e, ey, oh, oo, i and y. Eight vowels are presented as upper vowels and the other two as lower vowels. This will be explained here. Hierboven staat een plaatje met de 10 klinkers. De volgorde is v.l.n.r.: a, aa, u, oe, eh, ee, oh, oo, i and ie. Acht worden boven de medeklinkers geplaatst (de linker 8) en de overige 2 (rechts) onder de medeklinkers.
To write the word "dh(i)v(e)h(i)" you need html codes: 1931 (= dh), 1928 (= v) and 1920 (= h). The vowels i, e, and i are placed above or below those three characters. The result is:

© 2005 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N