China Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Chinese teksten willen lezen of vertalen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Bijlessen naar Woonplaats
Zhong wen, Chinees, Chinese, Hanzi, Radicals
Hoe kun je Chinese teksten schrijven, lezen, leesbaar maken en vertalen?
China - China, Republik - Chine - Zhonghua Renmin Gongheguo (CN)

Chinese chararters: how to write, read or translate Chinese texts.
CCTV-4: Chinese Television - Live
History of the written language
Download Chinese Characters (pictures)
Zie ook: De Taal Pagina + de China Pagina
Chinese Spectacular

Dutch
Arabic
Georgian
Russian
Armenian
Lao
Tibetan
Ethiopian
Mongolian
Dhivehi
Japanese
Korean
Hindi
Burmese
Thai
Hebrew
Hungarian
Greek
Tamil
Khmer
Bengali
Turkish
Home Page: www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

De Chinese Schrijftaal is gebaseerd op meer dan 200 tekens - plaatjes die men aanduidt met de term "Radicals". Ze staan onderaan deze pagina. Om de Chinese characters te kunnen weergeven, werd gekozen voor diverse methoden. Een methode betreft de weergave met behulp van html-codes. Voor extra informatie, zie de website over HTML-codes . Vaak is gebruik van hexa-decimale unicodes eenvoudiger: kijk hiervoor op de font page .

Chinese Writing is based upon more than 200 "characters" - pictures that are called "Radicals". Look at the bottom of this page for those "Radicals". The Chinese characters are presented here by several methods. For one of the methods HTML-codes are used. For more information about the HTML-presentation you might look at this site . It is also possible to use hexa-decimal unicodes: look at the font page .

= het Chinese woord voor de Chinese taal. Het bestaat uit twee symbolen. Het eerste symbool wordt op Chinese sites weergegeven als . Het tweede symbool ziet er op internet zo uit. Om EEN Chinees symbool te kunnen weergeven, zijn dus steeds twee characters nodig. Om deze karakters te kunnen maken, heeft u deze site of deze nodig. Hoe oud het Chinese schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal .


Om het te kunnen zien (= lezen) als een echt Chinees character, dient u de Taal van uw Internet Browser te veranderen in Chinees. Start met "Vereenvoudigd Chinees" - de meest simpele vorm, die men aanduidt met de term GB2312 . Hoe dat in zijn werk gaat staat hier .
U kunt ook direct deze website bekijken om na te gaan of de benodigde voorbereidingen het gewenste effect hebben. Die website bevat een zgn. "meta-tag", waarin uw Internet Browser de opdracht krijgt om de tekenset "gb2312" voor "vereenvoudigd Chinees" te gebruiken. Als u op die pagina alles kunt lezen, dan zit u goed. Indien dat niet het geval is, dan staan OFWEL de benodigde "Chinese Fonts" NIET op uw computer OF ze doen niet wat ze moeten doen. Gebruik in het laatste geval EERST de meertalige ondersteuning .

= the Chinese word for the Chinese language. A picture is used to present the two Chinese symbols.
The first symbol is on Chinese sites presented as
. The second symbol is presented as at the internet. This means that there are two characters needed to present ONE Chinese symbool. You can construct these characters yourself: look at the information at this site or at this one. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing .


If you can not read it - because it does not match the Chinese characters you know - than you must change the language of your Internet Browser in Chinese. To begin with you can choose for Simple (simplified) Chinese - that is GB2312 . How to act? You can find it here .
You might also choose for this site to check if you have made all the preparations, that are needed. On that site a "meta-tag" is used to tell your Internet Browser that the character-set gb2312 must be used. If you still can not read everything at that page, you have to make some adjustments at your own computer - p.e. the fonts you need are not present OR not doing their job.

De vreemde (rode) "characters" die hierboven staan verdwijnen en u krijgt dit en dit te zien. Als dit niet het geval is, dan zult u de desbetreffende "Chinese Fonts" moeten downloaden. Ze staat kennelijk NIET op uw computer.
Bezoek een of enkele Chinese sites en u krijgt talloze kansen om Chinese Fonts te downloaden, maar u kunt ook direct starten met deze site of met deze [ Kies voor: Simsun-18030 OF Arial Unicode MS ].

The two strange (red) characters above disappear if you choose "simplified Chinese" and you see this and this . If that is not the case, than you will have to download the simple Chinese characters that are needed - the Chinese Fonts. They are not present at your computer! Visiting Chinese sites will provide you with the Chinese Fonts you need, but if you can not wait, you can get them HERE or of at this site [ Advise: choose Simsun-18030 OR Arial Unicode MS ].

Als u een Chinese website wilt maken, dan kunt u met andere woorden kiezen.Ten eerste : u kiest voor een weergave van de Chinese "characters" door plaatjes te gebruiken. Enkele voorbeelden: , , , , , , , .
Ten tweede: u kiest voor de op internet gebruikte Chinese weergaven zoals 田, 由, 中 of 文, maar dient u de "tekenset" GB2312 op te geven. U moet ook zelf de beschikking hebben over de Chinese Fonts, die hier bij horen.
Ten derde: u kiest voor HTML-codes zoals code 30000 en 30001 bijvoorbeeld. U krijgt dan het volgende te zien: 田 en 由 en dat is exact hetzelfde als: 田 en 由. Dat kunt u controleren door de taal van de Internet Browser te wijzigen in vereenvoudigd Chinees.
Het resultaat van de drie methodes staat op deze site .

So if you want to make your own Chinese website, you have a choise: first use Chinese characters or second use pictures to present them; like these: , , , , , , .
And third : you can also choose for a presentation by means of HTML-codes. The following Chinese characters are presented with HTML-codes "30000" and "30001": 田 and 由.
They represent the Chinese characters: 田 and 由. If you change the language into (simplified) Chinese, you will see that there are exactly the same.

The result of using the three methods is presented here .

The socalled Chinese Alphabet is presented below - that is: the first 96 characters in a row. Some examples (words and their meaning) you will find on this page. Below that all Chinese "Radicals" are presented [ the basis for all Chinese characters ].

English: This site can be translated ; Português: Esta página pode ser traduzido aqui ; Español: La información que usted encuentra aquí, puede ser traducida ; русский: Перебод по бозможности здесь ; Français: Traduire est possible ici ; Deutsch: Besuchen Sie diese Webseite für eine Übersetzung ; Italiano: Qui puoi tradurre il testo in Italiano ; عربي, Arab: ترجمة ترجمة

Chinese Sites:

You can try all the sites you will find here. The searchengines (at the left) are in the Chinese Language.

Hieronder staat het zogenaamde "Chinese Alfabet": d.w.z. alleen de eerste 96 karakters (nrs. 1 - 96). Een aantal van die karakters behoort tot de "radicals": nr 1, 41, 55, 64 en 90. Er zijn meer dan 200 radicals. Daar zijn alle Chinese karakters op gebaseerd. De radicals staan onderaan. U kunt ook kijken naar het plaatje met radicals .

nrs
01-
24
HTML-
presen-
tatie
NR
HTML
code
Cha-
rac-
ter
0119968
0219969
0319970
0419971
0519972
0619973
0719974
0819975
0919976
1019977
1119978
1219979
1319980
1419981
1519982
1619983
1719984
1819985
1919986
2019987
2119988
2219989
2319990
2419991
nrs
49-
72
HTML-
presen-
tatie
NR
HTML
code
Cha-
rac-
ter
4920016
5020017
5120018
5220019
5320020
5420021
5520022
5620023
5720024
5820025
5920026
6020027
6120028
6220029
6320030
64丿20031
6520032
6620033
6720034
6820035
6920036
7020037
7120038
7220039

Below you will find a part of the socalled "Chinese Alphabet": only the first 96 characters (nrs. 1 - 96). Some of them are "radicals": nr 1, 41, 55, 64 en 90. There are more than 200 radicals on which ALL other characters are based. The radicals are presented below; the html-codes you need are also presented. You can also look at the picture with radicals .

nrs
25-
48
HTML-
presen-
tatie
NR
HTML
code
Cha-
rac-
ter
2519992
2619993
2719994
2819995
2919996
3019997
3119998
3219999
3320000
3420001
3520002
3620003
3720004
3820005
3920006
4020007
4120008
4220009
4320010
4420011
4520012
4620013
4720014
4820015
nrs
73-
96
HTML-
presen-
tatie
NR
HTML
code
Cha-
rac-
ter
7320040
7420041
7520042
7620043
7720044
7820045
7920046
8020047
8120048
8220049
8320050
8420051
8520052
8620053
8720054
8820055
8920056
9020057
9120058
9220059
9320060
9420061
9520062
9620063
All the Chinese Radicals
19968 20008 20022 20031 20057 20101 20108 20128 20154 20799 20837 20843 20866 20886 20907 20960 20981 20992 21147
丿
21241 21269 21274 21304 21313 21340 21353 21378 21430 21448 21475 22231 22303 22763 22786 22794 22805 22823 22899
23376 23424 23544 23567 23586 23608 23662 23665 24027 24037 24049 24062 24178 24186 24191 24308 24318 24331 24339
广
24400 24417 24435 24515 25096 25142 25163 25903 25908 25991 26007 26020 26041 26080 26085 26352 26376 26408 27424
27490 27513 27571 27595 27604 27611 27663 27668 27700 28779 29226 29238 29243 29247 29255 29273 29275 29356 29572
29577 29916 29926 29976 29983 29992 30000 30091 30098 30326 30333 30382 30399 30446 30683 30690 30707 31034 31160
31166 31348 31435 31481 31859 32415 32566 32593 32650 32701 32769 32780 32786 32819 32895 32905 33251 33258 33267
33276 33292 33307 33311 33390 33394 33400 33401 34381 34411 34880 34892 34915 35198 35265 35282 35328 35744 35895
35910 35925 35960 35997 36125 36196 36208 36275 36523 36554 36710 36763 36784 36789 36790 37009 37193 37318 37324
37329 38021 38271 38376 38428 38429 38582 38585 38632 38737 38750 38754 38761 38886 38893 38899 38913 39029 39118
39134 39267 39318 39321 39340 39532 39592 39640 39647 39717 39727 39730 39740 39770 40060 40165 40479 40565 40575
鹿
40613 40614 40635 40643 40653 40657 40697 40701 40718 40723 40736 40737 40763 40784 40831 40857 40863 40864
齿
© 2008 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N
中国 - 荷兰