Myanmar Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die Birmaanse teksten willen schrijven of lezen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Myanmar, Birma, Burma, , Burmese Language and Alphabet
Hoe kun je Birmaanse teksten maken, lezen of leesbaar maken ?
Burmese characters: how to write and read Burmese texts.
History of the written language
Download Burmese Characters (pictures)
Kijk ook op de: Myanmar Pagina
Dutch
Arabic
Georgian
Russian
Armenian
Tibetan
Mongolian
Hindi
Bengali
Ethiopian
Japanese
Chinese
Korean
Lao
Thai
Hebrew
Dhivehi
Hungarian
Greek
Tamil
Khmer
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Myanmar-script oftewel Birmaans behoort tot het Brahmi Script. Hoe oud het schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal .
Hieronder staat het Birmaanse alfabet. Om deze te kunnen weergeven werd het volgende gedaan. Eerst werden de vereiste fonts gedownload en die werden in de directory C:\WINDOWS\FONTS neergezet. Probeer eerst: Mya Zedi: Provider of Myanmar Unicode Fonts OF download Code2000 . Daarna werd de beste "Talen" browser gedownload, die ervoor zorgt dat de Birmese karakters op de juiste manier worden weergegeven, met name: Fire Fox 0.9.1 (2,3, etc.) van: www.mozilla.org .

The Myanmar (Burmese) language-script belongs to the socalled Brahmi Script. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing .Below you will find the Burmese alphabet. In order to present it in the correct way two things have been taken care off. First: fonts were downloaded and were put in the directory C:\WINDOWS\FONTS. Look at the site from: Mya Zedi: Provider of Myanmar Unicode Fonts OR just download: Arial Unicode MS . Second: the best "Language" Browser was downloaded because it can present all language-scripts and characters. Our choise: Fire Fox 0.9.1 (2,3, etc.) from www.mozilla.org .

Om de karakters weer te geven kunt u HTML-codes gebruiken. Maak zelf de gewenste karakters door gebruik te maken van deze html-codes . Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor Myanmar voorbeelden.
Er is nog een manier: plaatjes gebruiken. Deze methode werd eveneens gebruikt: kijk hiervoor naar het alfabet hieronder.

For the presentation of the characters HTML-codes were used. Make the characters yourself by using html-codes: look for more information at this site . If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Myanmar (= Burmese) examples.
The other way is: using pictures. This method was also used: look at the alphabet below.

The first digital Burmese text at the Internet (june 2004):
ဗမ၁စက၁း အားကခား ရတနာပ
More digital Burmese texts
Omniglot: Burmese Alphabet
numbers 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
html nrs 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111
html codes
က
pictures
numbers 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032
html nrs 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127
html codes
pictures
numbers 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048
html nrs 4128 4129 4131 4132 4133 4134 4135 4137 4138 4140 4145 4160 4161 4162 4163 4164
html codes
pictures
numbers 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064
html nrs 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180
html codes
pictures
© 2009 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N